Page 9

BIND 10

3 RtPENSER SAMFUNDETS STtFTELSE OG FØRSTE ÅR Den foreliggende beskedne artikel, der bringes i anledning af Ripenser Samfundets 75 års jubilæum d. 26.marts 1986, er skrevet af den nuværende formand for foreningen og redaktør af Ripenser Bladet. Naturligvis kunne det være gjort langt bedre af en faghistoriker, men det kan så blive aktuelt igen om 25 år, når Ripenser Samfundet fylder 100 år. Måske er der til den tid blandt medlemmerne en historiker, der kunne finde opgaven interessant og tiltrækkende. Indtil da må dette stå som en amatørs velmente forsøg. Der skal rettes en varm tak til Ribe Jernstøberi (Obbekjær Fonden), der har ydet tilskud til artiklens trykning., og som gennem mange år har støttet foreningen ved annoncering i Ripenser Bladet. Ripenser Samfundets tilblivelse. Ripenser Samfundet er stiftet i 1912 på foranledning af stud. med. Knud Fogh. Han kom i de følgende mange år (død 1976) til *at spille en ledende rolle som bestyrelsesmedlem i foreningen, hvor han beklædte posten som sekretær "med courage", som det hedder i en festsang. Han var en meget omhyggelig sekretær, og vil man grave i Ripenser Samfundets historie fra dets første år, må man gå til Fogh's egne detaljerede og velskrevne fremstillinger, således som de findes i den gamle "Generalforsamlings- Møde og Forhandlingsprotokol" med Knud Fogh's flotte og karakterfulde håndskrift. Mange oplysninger findes selvsagt også i Ripenser Bladet, hvis første nummer kom i 1914 , specielt i artikler af Knud Fogh selv og af den velskrivende Ribejournalist Kai Rosenstand. Hvad angår foreningens første år er det for en stor del Fogh's egne referater, der indgår i denne fremstilling. Fra 1925 har forfatteren selv fulgt foreningen som medlem, fra 1967 som formand og fra 1972 tillige som redaktør af Ripenser Bladet. Knud Fogh havde erfaring i det praktiske og engagerede foreningsliv dels fra "Hejmdal" og dels fra sin deltagelse i en ny- skandinavisk bevægelse, der dukkede op blandt gymnasieelever og studenter omkring 1911 - længe efter skandinavismens nedtur efter 1864. Den havde i nogen grad sit udgangspunkt i Ribe, som man kan læse om det i Knud Fogh's bog:"Hejmdal gennem et kvart århundrede". bt t/i (Mi /a/L


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above