Page 97

BIND 10

123 interview med den nye rektor Som adviseret i sidste nummer af Ripenser-Bladet er der sket rektorskifte på Katedralskolen, idet rektor gennem ti år Thomas Mathias Hansen Rasch efter ansøgning har fået bevilget sin afsked af helbredsmæssige grunde. Skolens nye rektor, rektor nr. 46 siden reformationen 1536, blev lektor Bent Karsdal. Han er cand. mag. i historie og samfundsfag og har siden 1972 været ansat ved Frederiksborg Gymnasium i Hillerød, hvor han i perioder også har virket som lærerrådsformand og tillidsmand. Siden 1980 har han dog kun undervist på 1/3 tid, i- det han på dette tidspunkt blev tilknyttet undervisningsministeriet som undervisningsinspektør på 2/3 tid. Bent Karsdal er opvokset i Københavnsområdet og uddannet ved Københavns universitet. Sammen med familien, der foruden Bent Karsdal tæller hustruen og en 14-årig søn, har han i en årrække boet i Huseby ved Helsinge. Hvad får en østsjællandsk skolemand til at trække sine rødder op af den sjællandske muld for at slå sig ned i den barske vestjyske marsk? Hvad får ham til at forlade et spændende, indflydelsesrigt job i ministeriet for at søge rektorembede ved et gammelt skolehus i Ribe, hvor alt ånder fortid og traditioner? Hertil svarer Bent Karsdal indledningsvist, at spørgsmålet om at flytte til Vestjylland naturligvis har været genstand for indgående og gentagne drøftelser i familien, hvor især sønnen har været lidt ked af at skulle forlade skole og kammerater. Men de betænkeligheder, der måtte have været, er for længst bortvejret til fordel for begejstring for Ribe. Den nye rektor har ikke nogen særlig tilknytning til egnen, omend han føler sig tiltrukket af den, og Ribe Katedralskole er ikke en gammel drøm, der nu går i opfyldelse. At det blev Ribe skyldes snarere tilfældighedernes uforudsigelige spil. Han fortæller, at han har været glad for de 16 år ved Frederiksborg Gymnasium, hvor den daglige omgang med eleverne dannede en inspirerende modvægt til det mere teoretiske arbejde i undervisningsministeriet. Her var Bent Karsdal bl.a. stærkt involveret i udformningen af den gymnasiereform, der træder i kraft ved det nye skoleårs begyndelse 1988 - og det var i naturlig forlængelse af færdiggørelsen af denne opgave, at han følte tiden moden til at betræde nye stier. Da man samtidig søgte ny rektor i Ribe, tog han udfordringen, søgte embedet og fik det. Han har dog ikke helt mistet den arbejdsmæssige kontakt med ministeriet, idet han fortsat sidder i det udvalg, der skal komme med forslag til struktur og indhold i den kommende HF-uddannelse.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above