Page 98

BIND 10

124 Om den nye gymnasiereform forklarer Bent Karsdal, at den indeholder en væsentlig bredere vifte af tilbud end hidtil, idet grenfagene nu afløses af valgfag. Man vælger stadigvæk matematisk eller sproglig linie allerede i I g, men med reformen får eleverne nu mulighed for selv at vælge fag udover de obligatoriske og således skabe utraditionelle kombinationer. En tosproget, matematisk student ville f.eks. ikke være så dumt. Desuden åbner reformen mulighed for at indføre helt nye fag som erhvervsøkonomi, datalogi, teknikfag, da man finder det af afgørende betydning at kunne tilbyde eleverne en eksamen i overensstemmelse med erhvervslivets behov. Bent Karsdal pointerer, at reformens moderne, erhvervsrettede tendenser ikke vil bevirke en reducering af de humanistiske fag - tværtimod. F.eks. skal eleverne i I og II g aflevere en stor skriftlig opgave i henholdsvis dansk og historie, mens eleverne i III g får afsat en uge til udarbejdelse af en omfattende, selvvalgt enkeltmandsopgave inden for de humanistiske fag eller fag med skriftlige studentereksamen. Hovedopgaven for Bent Karsdal bliver således i første række at indkøre gymnasiereformen i 1988, men tanken skræmmer ham ikke. Han finder det spændende, at han nu som rektor får lejlighed til i praksis at afprøve de regler, som han selv har været med til at lave. Som et kuriosum nævner han, at han allerede har modtaget een ministeriel skrivelse med sin e- gen underskrift. Herudover har den nye rektor, der selv kommer fra en traditionsrig skole, ikke planer om de voldsomme forandringer. Han har dog udvirket, at der blandt kollegerne er nedsat et udvalg, der skal forsøge at udbygge og systematisere en bedre kontakt mellem skolen og verden udenfor - forældre, byen, amtet. I tilslutning hertil påtænker man også en omlægning af årsskriftet, der i højere grad end hidtil vil blive en beretning om, hvad der er sket på skolen i årets løb. En lille håndbog til nye elever er også på tale. Bent Karsdal udtrykker glæde over den opbakning og gode modtagelse, han har faet hos både elever og kolleger. Han føler sig meget velkommen og ser med forventning frem til sin rektorgerning. Også Ripenser-Samfundet byder rektor Karsdal hjerteligt velkommen. Vi glæder os over hans spontane interesse for foreningen, der varsler en lykkelig fremtid for de arlige studenterjubilæer under de ti linde. R i 'r s f i n e JVørr Som en mulig fremtidsudsigt for Bent Karsdal kunne her passende have været en mindeplade for en af Katedralskolens hæderkronede rektorer, men en sådan er ikke opsat i byen. I stedet vises en tavle, der har relation til skolens ældste periode, da Puggård blev grundlagt. Den blev i 1904 opsat på huset i Bispegade 17.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above