Page 100

BIND 7

OVERLÆGE KNUD FOGH * 16-3-1892 f 30-4-1976 Ripenser- Samfundets æresmedlem Overtæge Knud Fogh er den 30. april afgået ved døden 84 år gammel efter et langt succesfyldt liv med lægegerning, som for en del kom til at foregå indenfor militæret. Det fortælles der om i dagspressens omtale af hans bortgang. For Ripenser-Samfundet står han imidlertid som den afgørende faktor for foreningens fødsel og første eksistens gennem mange leveår. Knud Fogh var født i Holstebro, hvor faderen var amtsforvalter, men gennem sin slægt havde han forbindelse med Ribe, en af hans forfædre havde været rektor ved Katedralskolen, og fra sit syvende år tilbragte han sin skoletid i Ribe, hvor han blev student i 1910. Det var i 1911, at stud. med. Knud Fogh udsendte et opråb med 51 kendte mænds underskrifter, deraf underskrifter fra samtlige lærere ved Katedralskolen, og det bar frugt. Han fortæller selv: »Midt i de travle studier gik tanken tilbage til Ribe, vor skole og barndomsby. Der var alligevel så mange minder, vi ikke kunne slippe bort fra, og var det da ikke naturligt, at vi blev enige om at mødes af og til. Der var ikke noget nyt i tanken. Soranerne og Her- lovianerne havde deres samfund, og hvorfor så ikke ripensere. 1 1912 kom Ripenser-Samfundet til verden. Fødselen fandt sted 27. marts med 177 faddere. 14. oktober holdtes første generalforsamling hos Wivel, hvor bestyrelsen valgtes, og der vedtoges nogle fortræffelige love, udarbejdet og modificeret efter Jounalistforeningens og senere udlånt til andre skoleforeninger, som kopierede dem. Det gik meget stilfuldt til. Der mødtes i kjole og hvidt til middag med vine og senere dans til 3 mands orkester, alt for 8 kr. for de ældre og 4 for de yngre, medens russerne var inviteret. 1 de første år holdtes lignende fester. Jeg husker Victor Schøler som vidunderbarn i matrostøj, foredrag af dr. phil. Kinch om udgravningerne på Rho- dos, af vor første verdensjournalist Franz v. Jessen om sine oplevelser og oplæsning og sang af Hans Hartvig Seedorf. Der var feststemning i Samfundet «. 1 den første bestyrelse, der iøvrigt talte fremragende personligheder, blev Fogh sekretær. Kontingentet vay kun 2 kr. Fogh arrangerede mange af de store fester på kendte steder med indkaldte talere, men også foreningens medlemmer var flittige talere for skolen, Ribe, russerne, bestyrelsen, formanden, gæsterne, fædrelandet og damerne ikke at forglemme. Der blev sunget lejlighedsviser. I en af dem hedder det: Student Fogh, han trives nted den gage - ntan han ieve /edt som sekretær Han sont journalist har lovlig stor courage skønt han skriver nogie slemme »tær«. Det var store og udpenslede referater, der flød fra Foghs hånd med en meget flot og karakterfast håndskrift. 1 1916 udkom hans »Heimdal gennem et halvt århundrede« (71 sider). Men studierne måtte også passes, og i nogle år måtte han holde sig noget mere i baggrunden, det hedder i en vise fra 1917: 94


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above