Page 102

BIND 7

s M T T E m g j E T ' Å A T M M S , Holger Jørgensen *1886 — t l9 7 6 Lektor Holger Jørgensen døde i marts måned i en alder af 89 år. Han var lærer i naturfag ved katedralskolen fra 1920 til 1950. Hans sidste år var svære på grund af en tiltagende astma, men åndeligt lod han sig aldrig kue. Han var et følsomt menneske, dybt engageret i alt, hvad der havde med livet i videste forstand at gøre, både fagligt og kunstnerisk. Mange malerier og akvareller fra hans hånd hunger på væggene hos venner og vidner om, at han var en meget fin kollerist. Musikken stod også hans hjerte nær, og ofte var hjemmet ramme om livlige musikafte- ner. Skønt han voksede op på stenbroen midt i København blev biologi* hans store interesse, og i sin have i Ribe og i Svejbæk, hvor han tilbragte sit otium, gjorde han til det sidste ivrigt iagttagelser af de enkelte organismers tilpasning til omgivelserne. En lille afhandling, der lå på hans skrivebord, har som motto et vers af stadsfysikus i Ribe, Christoffer de Hemmer: »Misund mig ej din Lyst, Tag seiv din Lysi /or dig; /eg F i o r a m elske vii, han hedsi behager mig.« og slutter med et citat af kepler: At/niei i Gtids skaber^erden er planløst« Disse citater udtrykker bedre, end mange ord Holger Jørgensens livsholdning. X. Lfjejlesen. Gamle elever, som havde lektor Jørgensen i hans unge år, mindedes ham som den lærer, man som elev lettest kom i kontakt med. Det kunne ellers ofte være vanskeligt med den tids skoletradition, hvor der ofte var stor afstand meliem iærer og elev. Hvilken elev mindes ikke den hyggelige placering i naturhistorielokalet ved det runde bænkearrangement med Jørgensen anbragt i centrum med et lille smil om læben. Ofte var der »frikvarter«, hvad der var mindre heldigt, når disse dages inspektion pludselig dukkede op til lige fortrydelse for lærer som for elever. Jørgensen ydede ikke den ringeste indsats gennem disse frikvarterer, hvor man i stedet for gennemgang af den strenge lektie diskuterede dagens aktualiteter, som det var så let at forlede ham til, fordi han selv var optaget deraf. Det kunne ikke undgå elevernes opmærksomhed, at han ved sin omgang med kone og børn og sin færden på gaden dannede en skarp kontrast til de øvrige lærere, som når han gik på indkøb til husholdningen eller kom dragende ud i det fri med et par børn i trækvogn og et tredie på skuldrene med næverne dybt plantet i hans krøllede hår. Han var livsnær i al sin færd. Han repræsenterede smuk menneskelig tilværelse i skole, hjem og natur. Xa 96


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above