Page 103

BIND 7

Den sidste ticis døde Pastor Lundgaard, Roager, er død 67 år gammel. For et halvt år siden bosatte han sig i Ribe i hvis egn han føite sig hjemme, idet han ikke aiene i 10 år havde været præst i Roager, men også i 17 år virket i Fårup. Han var den 14. marts med ved indsættelsen af sin efterfølger i Roager, cand. theol. Aage Schweder; et par dage efter døde han. Kongelig hoffotograf Anna Bojsen er død. Hun vil huskes af de fleste ældre ripensere som Bodil Hauschildts medhjælp og efterfølger i atelieret i Dag- marsgade. Hun blev 88 år gammel. Dommer Aksel Halskov, f. Hansen er død 70 år gammel. Han var student fra Ribe Katedralskole 1926. Gennem forskellige embeder beklædte han til sidst dommerembedet i Næstved. Tidligere sognepræst Carl Otto Ob- strup (stud. 1919) er død. Han virkede i sine sidste funktionsår som sognepræst ved Gethsemane kirke i København. Lektor Jef fefsen (stud. 25) er død i dec. 1975. Han fyldte 70 år sidste forår, og R.B. bragte da en omtale af ham. En vaskeægte ripenser, tømrermester Kaj Daugaard Peters (r. 19) er død. Navnet Daugaard Peters har spillet en rolle i Ripenser-Samfundets liv. Endnu lever den på midsommersangens melodi skrevne skønne Ribe-sang, som et slægtsmedlem skænkede foreningen i en tid, der var mere sangglad end nutiden. Foreningen havde afdødes store interesse, og han støttede den ikke alene som trofast medlem, men også som annoncør. Mangeårig bestyrer af Importøren, der havde til huse, hvor nu Rådhuskroen er beliggende er død. Han var søn af overbetjent Jensen i Ribe og realist fra Katedralskolen. Under sidste krig var han et virksomt medlem af modstandsbevægelsen. Han blev 69 år. Fhv. isenkræmmer og repræsentant Åge Micheelsen er død 63 år gammel. Han er realist fra Ribe Katedralskole og søn af isenkræmmer Otto Micheelsen, der havde forretningen i Rykind. Han overtog i 1945 forretningen, som han senere solgte. Han var medlem af Ribe Sangforening. Ribes vægter gennem mange år, Bjarke Thorslund er død kort efter at have fejret sølvbryllup. Han er realist fra Ribe Katedralskole. Bjarke Thorslund udførte sit job som vægter på udmærket måde, idet han ikke henfaldt til at virke som en uægte attrap, men med sit foredrag om gamle Ribe virkede som turistfører, der demonstrerede de gamle vægteres gang gennem byen syngende deres vægtervers. For nogle år siden måtte han opgive at være vægter på grund af svigtende helbred. 97


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above