Page 104

BIND 7

PERSONAUA 85 år. Fru L. Haar, enke efter seminarieforstander Haar i Ribe fyidte den 30. januar 85 år. Fru Haar føiger stadig med i, hvad der foregår i det gamie Ribe, men hun er iovrigt på sine ældre dage stadig en første kraft ved Kirsten Lauritzens folkepensionistskote på Mallorca gennem sit musikpædagogiske og underholdende virke. Forfatteren og Ribestudenten førgen Bukdal fyldte 80 år den 8. dec! 1975 Hans litterære debutværk i 1921 var: ))Den gamle Bys Drøm«, hvori det hedder: ^Der er så meget i verden, som deler og splitter os ad, som stjæler vor /red og giver til gengæld kan ondskab og had. Men et, der dog er i verden, som heler os alle påny, og det er alle de minder om en gammel sfii/ærdig by. 80 år. Sparekassedirektør A. Dalgas Bunch er fyldt 80 år. Han har i en lang årrække fungeret som direktør for Spare og Lånekassen for Ribe og Omegn, der oprindelig lå i Sortebrødregade, men under Bunch flyttede til Mellemdammen, hvor man endnu ikke er færdig med en forbilledlig ombygning. En af Ripenser-Samfundets medlemmer og tidligere medlem af bestyrelsen, Johannes Dybdahl, søn af lektor Christian Dybdal fylder 30. juni 80 år. Han var i sin tid direktør for 4. hovedrevisorat. Så sent som ved Ripensersamfundets 60. årsfest var han deltager. 75 år. Fhv. rektor ved Frederiksberg gymnasium Erik Oxenvad (stud. 19) er fyldt 75 år. Han har samtidig med sin lærergerning ydet en indsats for det danske sprog gennem udgivelse af ordbøger m.m. Fhv. rektor Kr. Brudsig (stud. 19) er fyldt 75 år. 1 mange år var han rektor i Nykøbing Mors, hvor han tillige bestred mange hverv i offentlige råd og stedlige foreninger. Lektor cand. mag. Peter Mikkelsen, Vordingborg Statsseminarium er fyldt 70 år. Han er født i Vodder og student fra Ribe i 1924. Han hører til den gruppe af elever, der lige efter genforeningen kom til Ribe Katedralskole fra det genforenede land. Han blev stærkt grebet af historien, der talte stærkt til ham gennem den gamle by, og det var således ikke så underligt, at han senere ved universitetet valgte at studere tysk og historie. 1. dec. kunne urmager Verner Botte- ler fejre 40 års forretningsjubilæum. Hans onkel var fens Olesen, der konstruerede sit berømte verdensur. Ny tandlæge: Flemming Jensen har nedsat sig som tandlæge på Nederdam- men 24. Ny vægter: Åge. Gram, Sejstrup., er antaget som vægter for denne sommer. Han afløses ved-forfald af sidste års vægter, gymnasieelev Dennis Larsen. Ny kommunaldirektør blev Mathias Andersen. I den kommende sommerferie den 9. juli kan lektor Blendstrup og hustru fejre guldbryllup. Mange vil på trods af det ubelejlige tidspunkt sende hilsener til det afholdte par. Ripenser-Samfundet gratulerer på forhånd. Ripenser-Sant/andef ønsker hjertelig fif lykke med alle rande begivenheder. 98


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above