Page 110

BIND 7

Afdøde lektor Louise Mortensen og hendes søster, Ingeborg Mortensen, der døde med kort tids mellemrum har ved testamentariske gaver betænkt forskellige institutioner. Louise Mortensen har skænket 50.000 kr. til udsmykning af Domkirken, 15.000 kr. til Katedralskolens udsmykning og 50.000 kr. til Grænseforeningen. Frk. Mortensen var født i Kalvslund, hvor hendes fader var toldofficiant, og havde i sin barndom og ungdom grænsespørgsmålene på nært hold. Hendes søster Ingeborg har testamenteret 40.000 kr. til Domkirkens udsmykning. Den Antikvariske Samling har fra Statens Humanistiske Forskningsråd fået stillet 56.000 kr. til rådighed til bearbejdelse af vikingefundene. 1 alt har man nu fået 350.000 kr. til »Ribes vikingetid «. De 56.000 skal anvendes til nærmere studium af fundene og til publikation af resultaterne, og arkivar Mogens Bencard er i gang med en almindelig redegørelse for resultatet af udgravningerne, medens specielle fagfolk senere behandler særproblemer som f.eks. perlemageri og bronzestøbning. Junior Chamber har på rådhuset i det foreningsglade Ribe startet en ny forening under formandsskab af konsulent Bent Bøgh. Foreningen optager kun aktive medlemmer i alderen 25 til 40 år, og dens opgave er at fremme initiativ og virkelyst. Dette opnås ved i udvalg eller studiegrupper at behandle samfundsproblemer som f.eks. Turistanalyse. Foreningen er kendt fra andre byer i Danmark, og Ribe foreningen er den 59. i Danmark. Den i sidste nummer af bladet på - løst bilag annoncerede spejderfest blev en stor succes, og gennemførtes efter programmet Der var gaver, og der var lykønskninger, der blev holdt taler, og dagen sluttede i Ribelunds festsal med en spejderrevy, der skildrede arkæologers arbejde i Ribe omkring år 2000, hvor man så pludselig støder på spejdernes efterladenskaber og dermed fik anledning til at give nutiden »surt for sødet«. Allersidst var der spejderbal. Der blev atter i år tulipanfest i Ribe, om end man søgte at begrænse den uhæmmede løssluppethed. Festen startede med spejdernes lurblæsning fra Domkirketårnet og endte med stor ildregatta på åen. Der var det store optog gennem byen med mange orkestre. »Lyren og Træbenet« havde sat alle sejl til og var gennem sit alsidige program festens store trækplaster med sine forestillinger i Hotel Munkens have, hvor det fornemste islæt var det russiske balalajkakor. Fra Munkens have sendtes »raids« ud til strategiske steder i byen, men iøvrigt genlød den tætpakkede by af koncertarrangementer. Der var koncert på Ribelund, i Set. Cathrine kirke, Bispegades skole og i Klosterhaven, hvor Ribe Mandskor optrådte. Om aftenen var der dans, og på Hovedengen var Kjærs tivoli opstillet. Den 27. juli åbnes en »Gammel Dansk Håndværksuge« i Ribe i lighed med tidligere arrangement. Man har i år fået tilsagn fra lærer Hrolf Thorulf fra det historiske værksted i Vester Vedsted om at forevise et vikingeper- lemagerværksted. Man har ved værkstedet foretaget forsøg med fremstilling af perler på grundlag af de fund, der er gjort, og de erfaringer, man har på Holmegårds glasværk. Noter.- Nvis det ikke er g/ort, så skynd dig på posthuset at betale kontingent. Med dette nr. a/ Ripenser-Bladet /øiger de nye love, sont blandt andet ind/ørte nyt regnskabsår. Ribe Katedralskoles translokation /inder sted /redag den 13. juni kl. 10. 104


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above