Page 112

BIND 7

MUS1K-TEATER-KUNST Der har i Ribe i forårssæsonen været afholdt mange koncerter, som for en de! er omtalt i bladets nr. 4. Aktiviteten fortsatte sæsonen ud. Vi nævner de tre Ribe-borgeres forsøg på at skabe en koncerttradition i Ribe Fritidscenter. Det mislykkedes på grund af for ringe tilslutning. »Lyren og Træbenet« har haft fulde huse til deres mange arrangementer, der nåede top under tulipanfesten. Der har været koncerter i Domkirken, i Set. Catharinae kirke og i Ribelund, og ud i landet har der været virksomhed af teatergrupperne: »Dueslaget«, »Artibus« og dukketeatret »Narren«. Teatergrupperne har fået statstilskud: Dueslaget i Vesterbæk hår fået 100.000 kr. Artibus har fået 205.000 kr. og Narren 40.000 kr. Ribe revyen har af teaterrådet fået tildelt 10.000 kr. mod, at Ribe kommune ydede et lignende beløb, og det er da også sket. Revyen skal igen i år instrueres af Jean Michel Petot. Den vil blive vist fra 15. juli til 15. august. Den gamle hyggelige Seem skole rummer nu en folkemusikskole, idet Thorkild Demuth fra radioens kikkasse og julekalender er flyttet ind i skolen og har slået sig på folkemusik og børneteater. Hver anden fredag har folkemusikken samlet et stort deltagerantal. En særlig begivenhed foregår i Ribe, medens dette blad skrives, det er Antikvarisk Selskabs opførelse af den første danske skolekomedie: Hegelunds »Susanne og Calumnia«, som for 400 år siden opførtes i Lindegården af Katedralskolens peblinge. Denne gang opføres den i seminariets festsal, og det er ikke den oprindelige Susanne, der spilles, blandt andet spilles Susanna ikke af en mandlig aktør, men komedien er bearbejdet og forkortet af Kirsten Agerbæk. Vi har i bladet tidligere omtalt Susanna. (Novbr. 71 og april 73). 1 april måned var der en udstilling af gamle malerier, visende forrige århundredes kunst i naturalistiske genrebilleder. De var hentet frem og arrangeret af Bodil Bencard. I maj måned har maleren Per Kirkeby i kontrast til Bodil Bencards udstilling haft en ophængning med collage, hvor forskellige kunstarter blandes op ikke alene den, der repræsenteres ved maleriet, men også den, der knyttes til brygsgenstande eller præger omgivelserne i dagligdagen. Carlo Haahr Bentsen har atelier i Puggårdsgade, med en speciel »kybe-. tryk«. På store lærreder skildrer han livets forskellige sider fra menneskelig fornedrelse og tristhed og til livsbekræftende frodighed i det spirende frø eller den frodige kvindeskikkelse. Han har vist sine billeder overalt i Danmark og udlandet, og værker af ham kan ses i lægehuset og i en ny sparekassebygning i Saltgade. Store bededag åbnede maleren Jens Karkov en udstilling på Gallerie Internationale. Jens Karkov er tidligere ripenser, men bor nu i Rørvig og er tilsluttet malergruppen Cromisterne. Hans malerier har en særlig ro og blidhed over sig og knytter sig til faste motiver som opstillinger og huse, ofte en gårdport. Da han blandt sine motiver nu også har Ribemotiver, kan det ikke undre, at han allerede på åbningsdagen solgte 7 billeder. 106


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above