Page 118

BIND 7

FMO p a n e irad ia to r & R)0 ko n v ek to r Elegant design i smuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm". Leveres grundmalet eller færdiglakeret ved 180° C. R!0 s tå in e t Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, profileret stå) med flydespændlng min. 5200 kg/cm". Brudspænding min. 5650 kg/cm*. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer. AKTIESELSKABET R!BE JERNtNDUSTR) Grundtagt 1848 . Te!egram-adr.: Ribegods Danmark.Te!ex 50560 . T)f. (05)420255 . Giro 18307 *


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above