Page 123

BIND 7

Ribes bykerne med angivelse u/ udgravningerne. A.- Fund /ra vikingetiden Fund /ra midde/uMeren og senere. en boplads, der kunne dateres til tiden 800-1200. Rent tidsmæssigt kunne der aitså godt være tale om det æidste Ribe, men bopladsen havde en helt anden karakter, end man ville forvente af en by eller dens forgænger. - Det andet udgravningssted, der ligger lidt længere inde i landet, havde i første omgang tiltrukket sig opmærksomhed p.g.a. sit navn: Dankirke. Hvad var mere nærliggende end at tolke stednavnet som »danernes kirke«? Ved udgravningerne i Dankirke, som blev foretaget af Nationalmuseet, fandtes en usædvanlig rig jernalderboplads med mange importerede oldsager. Men gåden om det ældste Ribe blev ikke løst. Bopladsen havde ingen tidsmæssig kontakt med Ansgar og vikingetiden. De første tegn på. at det alligevel var i selve Ribe, den ældste by skulle findes, kom i 1970 og 1972. 1 disse år foretog Antikvarisk Samling udgravninger ved jernbanestationen for at lokalisere det middelalderlige Set. Nicolai kloster. Ved den lejlighed stødte man på en grav fra 700-tallet og endvidere fandtes nogle omrodede bopladsrester af vikingetidskarakter. Fortsættes 117


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above