Page 128

BIND 7

havde stor tilsltuning, især fra de festende 25-års med gæster. Hen på de «små timer« siuttede man med fakkeltog tii «Hvidebro« og afsyngeise af den traditioneiie oBjarkemåt«. RiPENSER-SAMFUNDET har fra enkelte jubiiarer modtaget forslag om udvidelse af arrangementerne, idet man foreslår, at der i forbindelse med selve translokationen bliver et særligt velkomstarrangement for jubilarer, evt. med efterfølgende organiseret omvisning på skolen. Dette vil arrangementsudvalget utvivlsomt se nærmere på til næste år! Billedreportage siderne 124-125. Etevinitiativernes eksistensgrundtag Det er for en meget stor del elevaktiviteterne, der bidrager til at gøre skolen indholdsrig og udholdelig, og denne funktion er så betydningsfuld, at både nuværende og forhenværende skoleelever må gøre deres til at bevare disse aktiviteter. Skolebladet er et muligt forum for mange forskellige debatter, samtidig med, at det også kan være eller er en orientering om de begivenheder, der finder sted på den enkelte skole. Men en af forudsætningerne for et sådant blads eksistenå er, at eleverne har adgang til visse faciliteter. Forholdene på Ribe Katedralskole er jo desværre i øjeblikket meget dårlige i forhold til andre gymnasier, hvilket for størstepartens vedkommende skyldes en usædvanlig uvilje hos stat og amt gennem flere år mod at bevilge penge til skolen. Her er det nok ikke for meget sagt, at flere af de sjællandske gymnasiers faciliteter ligger meget over gennemsnittet. Det er i hvert fald et faktum, at der i dag eksisterer en meget ujævn fordeling af goderne inden for uddannelsessektoren. Men som sagt, skolebladet *Mercu- rius«s redaktion har hvert år et stort besvær med at skaffe kapital til . udgivelsen. Denne består som regel af en abonnementspris -)- en stadig mere og mere usikker annonceindtægt. Det er vitterligt ubehageligt år efter år at skulle gå tiggergang rundt til forretningerne for at kunne bevare bladet. Elevforeningen Heimdal, som hvert år gør sit bedste for at kunne tilbyde eleverne lidt af hvert, som f.eks. foredrag, fester, musikaftener m.m. har det heller ikke altid lige let. Heimdal har dog fået oparbejdet en lille sum penge, bl.a. fordi bestyrelsen ind imellem har været tilbageholdende med at ofre de helt store summer på det ene og det andet - og med rette. Det er svært at tilrettelægge arrangementer langt ud i fremtiden, når foredragshonorarer, orkesterlønninger m.v. hele tiden stiger uberegneligt. Foreningen eksisterer på kontingenter, og tilskud fra Ribes handlende til den årlige auktion. Også de officielle elevorganer kunne ind imellem ønske sig et budget, der spændte lidt videre. Sidst men ikke mindst er der de aktiviteter, som bliver til på foranledning af de uorganiserede initiativer, og som derfor ikke horer hjemme under Mer- curius, Heimdal eller andre organers budgetter. Disse initiativer bliver ofte bekostet af initiativtagerne, hvilket ret beset hæmmer det frie initiativ, fordi ingen eller kun få elever tør binde an med arrangementer, som de økonomisk selv hænger på i sidste ende. 122


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above