Page 133

BIND 7

Saltgade og endvidere ved seminariet på hjørnet af Nørremarksvej og Semi- narievej; det første sted for at finde mere vikingeby og det sidste sted for at finde den middeiaideriige Heiiig- gravs kirke. Det første er man ikke færdig med, og det sidste mislykkedes. Ribe revyen har igen g&et over de skrå brædder i Bispegades skoies festligt dekorerede gymnastiksal. Der var forestilling 4 gange om ugen igennem en måned under titlen: »Overflod og Stormflod«, og med »politimester Bødesen « som gennemgående figur har revyen på vanlig vis uddelt hip til særlige personer og til samfundsforhold i almindelighed. Revuen har været en succes, og man har måttet give ekstra forestillinger. Ribes 2 everter har i sommer været på tur. »Karen af Mandø« har med spejderne været på tur til det fynske øhav. »Johanne Dan« har været en tur i Esbjerg til bundbehandling. Det har i denne varme sommer knebet med iltmængden i Ribe å, således at fisk er fundet døde på grund af iltmangel. Brandvæsenet har afhjulpet mangelen ved at suge vand op fra åen og sprøjte det tilbage igen. Turisme i Ribe Der har i sommer af Ribe turistforening været foretaget et propagandafremstød ti! fremme af turismen i Ribe. Den har gjort sig gældende gennem adskillige aktiviteter, ikke alene har man sendt propagandamateriale ud i fællesskab med Legoland, Løveparken m.fl. til turiststederne langs Vestkysten, ikke vadehavsøen Sild at forglemme, men man har også haft sin egen propagan- 127


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above