Page 135

BIND 7

^7/LA'f Ribe omegn Gram. Gram slot åbnedes 29. maj som slotsmuseum. første omgang er det ikke hele siottet, men kun en de). Det vii få samlinger fra geologien, hvortil de store teglværksgrave leverer fund, og desuden vil det komme til at indeholde samlinger for akæologi og kulturhistorie. Slottet har altid ført en lukket tilværelse, men nu åbnes slotskomplekset for offentligheden. Gredsted&ro. Storkene fører en trang tilværelse på Ribe-egnen, hvor de sidste 50 års udtørringsarbejder har berøvet storken dens levemuligheder. Ribes næstsidste stork blev som bekendt skudt øst for Ribe, hvorefter dens mage fortrak. Atter i år blev storkereden på taget af stationsbygningen i Gredstedbro beboet af et storkepar, og der var udsigt til lykkelige begivenheder, men en morgen fløj storkene forvirrede omkring, idet æggetyve i nattens løb havde plyndret reden for æg. På den relative lave stationsbygning sås sporene af tyvenes færd. Efter den skændige gerning overvejede man forholdsregler mod gentagelse i form af øget overvågning af reden. Nu har imidlertid Ribe turistforening formået EASV (El-aktieselskab for Sydvestjylland) til gratis at opsætte en høj mast med redehjul hos Niels Hansen ! Vestergade, det sted hvor storkene på en telefonpæl slog sig ned efter ægtyveriet. Man håber derved både at kunne holde på storkene og yde dem bedre beskyttelse. Mandø. Man har nu fået digerne udbedret efter stormfloden, men man ønsker også der en forstærkning af digerne. Endnu større er ønsket om rent drikkevand. Dette spørgsmål synes nu nærmere sin løsning, idet Ribe byråd har indstillet, at der nedlægges en vandledning fra Sdr. Fårup og til Mandø til en pris af 1.155.000 kr., der betales af Mandøs beboere gennem optagelse af et 10-årigt lån garanteret af Ribe kommune. Ribe kommune etablerer en vandledning med tilhørende 129


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above