Page 139

BIND 7

Adresseændringer S. 51: Birthe Koch, Engen 11, 6270 Tønder S. 55: Laurits Lauridsen, Bøgedahlsalle 30 A, 5250 Fruens Bøge R. 57: H. Kidholm Andersen, Poppelvej 7, 6600 Vejen S. 61: Hans Johansen, Strandlodsvej 96, 2300 Kbh. S S. 63: Hans Hansen, Faegteborgvej 32, 8831 Løgstrup Jørn G. Schmidt, Feldballe præstegård, 8410 Rønde (06/15 20 38) S. 64: Atlan Brockhattingen, Allerupvej 28, Nr. Tranders, 9000 Ålborg S. 66: Mag. scient. Kirsten Ewers Andersen, Galgebakken Sten 4 - 1 , 2620 Albertstund Elsa Falk, Stjernevej 25, 6300 Gråsten Frede Kragh, Fjordvænget 60, 8832 Skals S. 68: Jens Lund, Bakkevænget 6, 8200 Århus N S. 69: Otto Fogtmann, Viborgvej 103 B 1. tv., 8210 Århus V 06/15 20 38 Helge Nielsen, Annettevej 18 st. tv., 8220 Brabrand S. 70: Lærer Anders Sørensen, Kogsvej 5, Rejsby, 6780 Skærbæk S. 71: Benedicte Andresen, Hiallesegade 11, 5260 Hjallese Eva B. Hansen, Nygade 18 tv., 8000 Århus C Cand. odont Lone Vibeke Pedersen, Borggade 1 1. th., 6300 Gråsten Cand. pharm. Anne Marie Schmidt, Olfert Fischersgade 5 2. th., 8200 Århus N S. 72: Carsten Coltach, Grøftehøjparken 11 2. th., 8260 Viby J. Politibetjent Børge Birk, GI. Kongevej 102 4. tv., 1850 Kbh. V. Hanne Hansen, Bispehavevej 43, 3. th., 8210 Århus V Lorentz Korsgaard, Løjtertoft 34 A, 6430 Nordborg Lærer Inge Sørensen (t. Nørgaard), Kogsvej 5, Rejsby, 6780 Skærbæk Cand. agro Hans Otto Sørensen, Åsumvej 142 3. tv., 5240 Volismose S. 73: Henrik Buck, Tåstrupvej 81, 4370 St. Merløse Doris Birch Friis (f. Hansen), Klerkegade 12 4. tv., 1308 Kbh. K 01/12 02 74 Dorte Kahr Nielsen, Sankeimarksgade 8 st. th., 1676 Kbh. V Lone Rosenmay, Grønnegade 22, 6760 Ribe S. 74: Jens Gade, O. M. K., Dalgas Avenue 10, 8000 Århus C Chr. Hansen, Bryndamsvej 149, 6732 Guldager Niels Korsgaard, Næringen 90 st., 8240 Risskov Else Petersen, Akacievej 32, 6600 Vejen Grethe Thomsen, Kirkegårdsvej 19, 8000 Århus C S. 75: Knud Christensen, c/o Winkle, Kongedybet 5 3. th., 2300 Kbh. S Thomas Skjødt, Hjailesegade 11, 5260 Hjallese Adresseændringer bedes meddeit biadekspeditionen. Man anmodes om også at anføre titei, årgang, evt. teie- fonnummer og evt. pigenavn tii opiys- ning for kammerater. Biadekspedition: Stud. mere. Martha Skrydstrup, Ostenfeid koii. vær. 1203, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby. Tif. 02/87 4511 iok. 1203. Biad nr. 7 agtes udsendt først i dec. Manuskripter og andet materiaie sendes tii redaktøren senest 1. nov. Ved senere modtageise vii det ikke kunne optages i dette nummer. Ansvarshavende redaktør: Lektor Anton Karkov, Caroiineve) 6 - 2900 Heiierup. Tif. 01/HE86 38. 133


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above