Page 142

BIND 7

R)0 panéíradíator & R!0 konvektor Elegant design i smuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/crrf. Leveres grundmalet eller færdiglakeret ved 180° C. R!0 ståtnet Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, prpfileret stål med flydespændlng min. 5200 kg/cm*. Brudspænding min. 5650 kg/cm*. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer. AKTIESELSKABET RtBE JERNtNDUSTR) Grundiagt 1848 . Te!egram-adr.: Ribegods Danmark.Teiex 50560 . T)t. (05)42 0255 . Giro 18307 *


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above