Page 150

BIND 7

Det æidste Ribe RIBE BYj /S/ mag. ari. Sfeen Andersen Det eg), vendepunkt i undersøgelserne kom i vinteren <972-73, da Ribe kunstmuseums bygning i Set. Nicoiai- gade på nordsiden af åen skuiie fundamenteres. Ved dette arbejde fremkom der en række oidsager, der kiart kunne dateres tii 700-årene og tiden omkring 800. Den foigende sommers udgravninger biev koncentreret om at få nærmere rede på de nye spændende fund. Der biev gravet i et af Kunstmuseets kæi- derrum, samt iavet forskeiiige mindre undersøgeiser i de omkringiiggende haver. De oidsager, der kom frem, var som aitid ved by-udgravninger stærkt itubrudte. Hovedparten er skår af ier- kar, men eiiers er der et rigt varieret inventar stammende fra dagiigiivets sysier eiier fra forskeiiige håndværksaktiviteter: Brudstykker af møiiesten, hvæssesten, deie af væve- og spindered- skaber, forarbejder ti) kamme, smeite- digier og forme ti) bronzestøbning, forskeiiige smykker og meget andet. Årets sensationeiie fund var et brudstykke af en menneskeiig hovedskai med indridsede runer. Fundene bærer i mange tiifæide præg af en stor håndværksaktivitet på stedet, og env. er der i oidsagsmateriaiet mange sager, der vidner om fremmede kontakter. Seiv om der ikke var fund fra eg), vikingetid, syntes der dog ikke megen tvivi om, at det her var det iænge eftersøgte æidste Ribe, som begyndte at dukke frem. Det kunne undre, at den æidste by skuiie findes på nordsiden af åen. mens den gamie byde med domkirken, siot- tet m.v. findes syd for åen. Den nuværende bebyggeise nord for åen er ikke særiig gammei. Den starter først i midten af forrige årh. Men vi ved, at området var beboet i den tidiige middeial- der. Derom vidner, at to af byens 4 sognekirker på dette tidspunkt iå nord for åen. i den senere dei af middeiaide- ren går det imidiertid tiibage for bydeten, og tii sidst biiver nordbredden heit opgivet som byområde. De forskeiiige mindre prøvegravninger i 1973 biev i de føigende somre fuigt op af større kampagner, i i974 biev der gravet i Ribe Dommerkontors have overfor Kunstmuseet og sidste sommer i Kunstmuseets have. Begge år biev der fremdraget et koiiosait fund- materiaie. Det var deis genstande af samme aider som det aiierede fundne, men sidste sommer tykkedes det at udvide repetoiret, så også 800-taiiet biev repræsenteret. D.v.s., det nu er heit sikkert, at den bosætteise, der er kommet frem ved undersøgeiserne, har eksisteret på Ansgars tid. Derimod mangier fundene stadig fra 900- og iOOO-tai- 144


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above