Page 152

BIND 7

Skål/orntet spænde o/ bronze /ra 700- årene. 7.-7. Tegning a/ Or/a Svendsen. Nå/ a/ bronze med /orgy/di ornamenO/; 7:7. Tegning a/ Annette Brincb Madsen alle renset, men der synes hovedsageligt "være taie om frisiske monter fra 700-tallet. - Smykkerne biev lavet af bronze. Der er tale om prydspænder, om arm- og fingerringe samt nåle. At smykkerne blev fremstillet på stedet viser den store mængde støbeformsdele, der for blev omtalt. - Af jern foreligger der en række forskellige ting. Den største er et anker fundet ved piloteringen af Ribe Dommerkontors bygning. Sammen med fund af en del skibsnagler tyder dette fund på - hvad man kunne vente - at skibsfart har spillet en rolle for det ældste Ribe. Af andre jerngenstande kan nævnes: Nøgler, knive, beslag m.v.l forbindelse med jernet må det nævnes, at der også foreligger et stort slaggemateriale, der hovedsagelig er affaldsprodukter fra smedning. Af sten er der - som på så mange andre vikingebopladser et stort antal slibe og hvæssesten. Mere spændende er en række større og mindre dele af møllesten lavet af en vulkansk bjergart fra Eifel området i Tyskland. Den rhinske basalt, som stenarten kaldes, er fortræffelig til kværnsten, idet den er let porøs. Glasmaleriet fra Ribe er ligeledes meget omfattende. Det består for største delens vedkommende af de før nævnte råmaterialer og halvfabrikata til perlefremstillingen samt af færdige perler. Alle i en række forskellige farver og udformninger. Man får tydeligt indtryk af, hvor forfinet et håndværk perlefremstillingen har været. Disse sager fandtes naturligvis i størst mængde i umiddelbar nærhed af perlemager- værkstedet, men mange perler og råglasstumper fandtes dog også spredt ud over det øvrige udgravningsområde. - Foruden perlerne og deres forarbejder fandtes der en del mindre skår af drikkeglas. 1 de til tider næsten uforrådnede møddingslag fandtes en række velbevarede genstande af organisk materiale, især af dyre-knogler og -tak var der et righoldigt materiale. Hovedparten bestod af forskellige forarbejder, bl.a. til 146


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above