Page 153

BIND 7

kamme. Foruden kamme var der nåle, et knivskaft, spiiiebrikker m.v. af ben og t a k . - f de mest fugtige affaidsiag havde iæder kunnet hoide sig. Der var især taie om afskæringer og afkiip fra skomagerens eiier saddefmagerens arbejde. Men der var dog også enkelte færdige lædersager: en hel sko og flere løse lædersåler. Hvilke resultater er der så opnået efter 3 års udgravninger? Vi har for det første fået en dokumentation for, at der på dette sted i 700- og 800-årene har ligget en bebyggelse af en betydelig størrelse. Derom vidner kulturlagenes tykkelse og det kollossalt store genstandsmateriale. Bebyggelsen, der har ligget koncentreret omkring den nuværende Nicolajgade, synes nogenlunde afgrænset mod øst, mens det endnu er usikkert hvor langt mod vest. Det undersøgte områdes bebyggelseslag ligger som nævnt oven på tykke affaldslag, og det kan næppe tolkes på anden måde, end at byen er startet et andet sted (omkring den nuværende Saltgade?) og så herfra bredt sig østpå ud over byens tidligere mødding. 1 sammenligning med andre danske vikingebosættelser adskiller Ribe sig i langt højere grad at være præget af håndværksaktivitet. Og de mange fremmede oldsager tyder på en livlig handel. Denne handel er med få undtagel- Loa/de /risiske sølvmønter. Dicm. l,2ctw. ser orienteret mod S og SV, mod Fnsland og mod det mellemrhinske område. Der synes derfor ikke at være nogen tvivl om, at vi her står overfor et bysamfund. De sidste års udgravninger har som sagt løst en del af problemerne omkring det ældste Ribe, men der er mange tilbage, og undervejs er der kommet nye til. Som nævnt kendes byens præcise udstrækning endnu ikke. Man ville også gerne kunne sige noget om husenes konstruktioner, samt vide, hvor havnen har ligget og hvordan gadeforløbet hår været. Og så må man ikke glemme, at der stadig mangler fund fra 900- og 1000-tallet. Hertil kommer en lang række historiske spørgsmål om, hvem der havde magten i byen, og hvilken rolle den har spillet i den politiske og økonomiske sammenhæng. JUL ) HALV FEM SE RN E Ja co b A. RitS: The Otd Town (1909) Der har tidligere i Ripenser-Bladet (1. bind, side 234, 259 og 303) været uddrag, men bogen har aldrig i sin helhed været oversat, og det er vel næppe mere aktuelt. Redaktøren agter dog fra tid til anden at plukke fra bogen, og i anledning af julen anføres nedenstående skildring, der på fornøjelig vis gengiver julen i /acob /l. Riis's barndomshjem. De økonomiske forhold i den gamle by i forrige århundrede var meget beskedne. Man var indstillet på at sætte tæring efter næring, hvor et lavt ind- komtsiniveau kun tillod det allermest nødvendige, hvis det hele skulle løbe rundt. Store familier var reglen mere end undtagelsen, og i mit hjem var vi normalt 16 til daglig. Længe efter min faders død, gennemså jeg hans gamle papirer og regninger og så, hvor bitter en kamp, han førte gennem sine fyrretyve år som lærer ved Ribe Katedralskole, og hvilken knaphed, han var henvist til. At vende en frakke, når retsiden 147


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above