Page 157

BIND 7

de derved fat i den rigtige ende, for altid før elier senere måtte en veletableret familie anmode om hans tjeneste. Han havde en reel næringsvej, og han anlagde sit særlige ansigtsudtryk efter hver af sine funktioner. Når han bød til begravelse, var hans gang langsom og afmålt, hans ansigt alvorligt,og hans stemme sørgende og kraftesløs, hvilket passede til hans falmede sorte frakke og gamle silkehat. Hvis det var bryllup, var han hjertelig, hans skridt lette, og hans hat anbragt i en forsoren vinkel. Manden var kunstner. Således var det også i deres begrænsede funktion tilfældet med ligbærerne, som ligeledes var blandt »Nyt Års-ønskere«. Husherren sad i denne situation med en bakke fuld af sølvmønter ved siden af sig den dag, disse opkrævere gjorde deres runde, og besvarede enhver hilsen venligt, idet han sagde »tak i lige måde« og gav opkræveren sin mønt. Denne drejede rundt, spyttede på sølvet, for at det skulle bringe ham lykke og puttede mønten i lommen; så bukkede han og gjorde plads for den næst ankommende. LyTtER3grST'ARTMM§ Nyt fra Der er kommet 3 nye lærere: adjunkt Steen Hansen i fagene musik og tysk, timelærer Uffe Eskildsen (stud. 62) i biologi og cand. scient Mogens Bruun i geografi. 1. sept. holdtes det store elevmøde, hvor der blev valgt medlemmer til FU, SU og SN. Ved afstemning om indmeldelse i DGS stod stemmerne lige 69 - 69, en situation, man ikke havde forudset. Man meldte sig ikke ind. Mercurius har etableret sig med en redaktion på 12 medlemmer, og bladet agtes udsendt med 12 numre i løbet af skoleåret. De to første numre har set dagens lys. Som noget nyt er der i nr. 2 bragt referat af elevmøder. Ligeledes har Heimdal startet sin sæson med generalforsamling den 30. august med valg af bestyrelse. sko! en Denl6. sept. var der i Ribe regionalstævne for idræt mellem de sønderjyske gymnasier ind. Duborgskolen. Ribe kom ikke med i finalen. 2.k har i oktober været på skolerejse til København, 2.x har ligeledes været på lejrskole i Videbæk og 2.y på Bornholm. Det sidste er et nyt foretagende. Man er gået i gang med forberedelserne til skolekomedien i febr. Der skal i år spilles »Lærken« af Anouilh. Stykket har gået på Det kongelige Teater. Thomas Alvad og Ole Balslev er instruktorer. Igen i år er Hans Pitter (elev i 3.y) blevet bymester i skak, foran sin fader. 151


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above