Page 161

BIND 7

i Åkirkeby, men fik studentereksamen fra Ribe Katedralskole. Sit længste virke havde han gennem 30 år som sognepræst i Kappel på Lolland. Sognepræst Knud Bech har taget sin afsked efter 17 års virke som sognepræst i Obbekær. 1. juli ophørte læge 77. K. Hansen med sin praksis i Ribe. Den er overtaget af læge Niels 77/øriMnd. Politikommissær Edv. 7?esbo, der 1 21 år har været stationsleder i Ribe fratrådte sit embede den 1. august. Søren Krarup, sognepræst i Seem, kaldet »Sorte Søren«, har været i fjernsynets byting, hvor han som forsvarer for hjemmet mod offentlige indgreb har hævdet forældrenes ret til at slå deres bøm. Det gav genlyd i pressen, hvor Berlingske Tidende for 10. okt. havde et stort interview med ham. Hans logica skræmmer måske mange, men lyt til ham: »Det danske borgerskab havde engang et virkeligt forhold til kulturelle og nationale værdier, men nu har vi på højrefløjen profitmagerne og på venstrefløjen projektmagerne, og midt imellem sidder et stakkels folk forladt af Gud og mennesker. Ripenser Samfundets repræsentantskab 1963: Stud. med. 7b Koidbæk, Næsborgvej 16 st. tv., 2650 Hvidovre. Tlf. 01/47 09 57. 1968: Stud. scient. Karen Hjerriid, Tagensvej 15, vær. 425, 2200 Khb. N. Tlf. 01/37 07 93. 1969: Civiling. Gunner Grue-Sørensen, Åbakkevej 61 1. tv., 2720 Vanløse. 1969: Stud. polyt. Ånders Kh'ngenberg, Vilh. Birkedalsvej 6 2. tv., 2400 Kbh. NV. Tlf. 01/81 63 93. 1970: Stud. scient. 77ans /. Sørensen, Grønjordskoll. vær. 4119, 2300 Kbh. S. Tlf. 01/58 41 94. 1971: Stud. med. Flemming Viiheimsen Dronningensgade 2 4., 1420 Kbh. K. Tlf. 01/57 03 08. 1971: Stud. scient. Knud Kjær /uel, Tagensvej 15 vær. 340, 2200 Kbh. N. Tlf. 01/37 00 41. 1972: Stud. scient. Werner Burgwald, Borgergade 30 IV, 1300 Kbh. K. Tlf. 01/12 91 97. 1972: Stud. agro. Hanne Kjær, Griffen- feldtgade 11 D 1. tv., 2200 Kbh. N. 1973: Stud. bibl. Doris Friis, Klerke- gade 12 4. tv., 1308 Kbh. K. Tlf. 01/12 02 74. 1973: Stud. agro. Ellen Damgoard Hansen, Landbohøjskolekoll., Hostrups- vej 20, vær. 52, 1950 Kbh. V. Tlf. 01/35 17 17/52. 1974: Stud. mag. Adda Burgwald, Sølvgade 84 4., 1307 Kbh. K. 1974: Stud. mag. Heriu/ Forchhammer, Otto Mønsteds Koll. vær. 106, Rektorparken 1, 2450 Kbh. SV. Tlf. 01/31 28 48. 1975: Fly verne teorologelev Knud Christensen, c/o Winkle, Kongedybet 5, 3. th., 2300 Kbh. S. 1975: Stud. mag. Marianne Cornet, Pile Alle 29 A st., 2000 Kbh. F. 1976: Stud. teol. Cecilia /acobsen, »fomsborg«, Lykkesholms Alle 12, 1902 Kbh. V. Tlf. 01/24 91 12. 1976: HH-stud. Conny Kom, Webers- gade 50, 2100 Kbh. 0 . Tlf. 01/ØB 72 34. Kontaktmand: Civiling. Carl Rise Dam- kjær HD, Adelgade 47, 1304 Kbh. K. Tlf. 01/13 12 10. 155


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above