Page 163

BIND 7

S. 66: Niels Brunsgaard, Prinsesse Maries Alle 13 4. th., 1908 Kbh. V. Ole Krog Thomsen, Trymsvej 14 N, 9000 Tromsø, Norge. S. 67: Læge Birthe Ammitzbøl (tidl. Jepsen), Rudersdalsvej 74, 2840 Holte. 02/42 34 06. S. 68: Advokatfuldm. Herluf Petersen, Egernsundvej 12, 4200 Korsør. S. 70: Poul Møller Petersen, Nørmarksvej 29 nr. 15, 7600 Struer. S. 71: Mette Rossen, Søbyvej 5, Kølkær, 7400 Herning. Hanne B. Skaarup, Vinkelvej 27, 6800 Varde. S. 72: Sven Bitsch-Larsen, Hjalmar Brantlngs Plads 6, 2100 Kbh. 0. S. 73: Leif Bengtsen, Søndergade 65, 6500 Vojens. Lene Jepsen, Georgsgade 21, 5000 Odense. Lærerstud. Vagn Lauridsen, Rodalsvej 86, 7183 Randbøl. S. 74: Inger Carl, Parkvej 13, 6760 Ribe. Gunner Jensen, Brorsonsvej 15 st. tv., 7400 Herning. Johan Nissen, Vestre Ringgade 216 1. tv., 8000 Århus C. Hanne Pedersen, Rådmandsgade 21 D 5. tv., 2200 Kbh. N. Birthe Rasmussen, Bethesdavej 71 1., 8200 Århus. Stud. mag. Bodil Moltesen Ravn, Skindergade 24 2. tv., 1159 Kbh. K. Ulla Skjærlund, Ndr. Ringgade 60, 8200 Århus N. S. 75: Alice 0 . Brun, Brorsonsvej 15 st. tv., Herning. Stud. mere. Jens Juul Poulsen, Nordvestpassagen 87, 8200 Århus N. Stud. mag. Ruth S. Rosenberg, Laurvigsgade 1 1. tv., 8200 Århus. Allan Sandholt, Rimsøvej 8, 8240 Risskov. Jens Søndergaard, Kastelsvej 25 5. th., 2100 Kbh. 0 . Dagmar Warming, Råhede, 6760 Ribe. S. 76: Stud. polyt. Bent Feddersen, Nybrovej 304 E 24, 2800 Lyngby. Grethe Hansen (f. Gregersen), Jernbanegade 24 3. th., 8900 Randers. Helen L. Johansen, Jedsted, 6771 Gredstedbro. Poul Møller Petersen, Nørmarksvej 29 nr. 15, 7600 Struer. Kirsten Nielsen, Silkeborgvej 204, 8230 Åbyhøj. Karin Sandholt, c/o Hans Petersen, -Roasthøj«, 6535 Branderup. 04/83 42 21. Hjemstavnsforeningen for Ribe og omegn ved O. Nørregaard, Toggangen 1, 2730 Herlev. Adresseændringer bedes meddelt sekretæren. Man anmodes om også at anføre titel, årgang, evt. telefonnummer og evt. pigenavn til oplysning for kammerater: Sekretær: Stud. mere. Martha Skrydstrup, Ostenfeld koll. vær. 1203, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby. Tif. 02/87 4511 iok. 1203. Blad nr. 8 agtes udsendt sidst i marts Manuskripter og andet materiale sendes tii redaktøren senest 1. marts. Ved senere modtageise vil det Ikke kunne optages i dette nummer. Ansvarshavende redaktør: Lektor Anton Karkov, Carolinevej 6 - 2900 Heilerup. Tlf. 01/HE 86 38. Redaktionen sluttet 7. november. 157


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above