Page 166

BIND 7

R)0 pané!radiator & R!0 konvektor Elegant design i smuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/cnf. Leveres grundmalet eller færdlglakeret ved 180° C. R)0 ståinet Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, prpfileret stål med flydespænding min. 5200 kg/cnf. Brudspænding min. 5650 kg/cm*. Jævnt fordelt forlængelse min. 3K. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betoneiementer. AKTIESELSKABET R!BE JERNtNDUSTR) Grundtagt 1848 . Tetegram-adr.: Ribegods Danmark.Te<ex 50560 . T)f. (05)420255 . Giro 18307 *


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above