Page 17

BIND 7

11 te d e m ed v a lg. F o rm a n d e n blev g envalgt og nyvalgt t i l b e s ty r e ls e n b lev K a ren H je r r ild (stu d . 68), K ir s te n H in g eb e rg ( r e a l. 65), J e n s P e d e r s e n (stud. 71) og Hans B its c h -L a r s e n (stu d . 67). K o n s titu tio n en v il f r em g å af l is te o v e r RIPENSER SAMFUNDET's o rg a n is a tio n a n d e ts te d s i b lad e t. RIPENSER-SAMFUNDETS ÅRSREGNSKAB Driftsregnskab 1. okt. 1973 - 31. dec. 1974 UDGIFTER: INDTÆGTER: Kontingenter............ Ekstrabidrag............ Tilskud fra Ribe byråd... Annonceindtægt.......... Renter, girokonto....... Arets underskud......... 7485,00 1734,15 93 ¡54 12812,69 424.46 13237,15 13237,15 Status pr. 31 . dec. 1974 AKTIVER: .... 7o57,13 PASSIVER: 2637,o5 Divpr^p dohitTtrpr Kapitalk. saldo primo.... 4890.64 Adresseringsmaskins.. 1,°C . ^ 3 ^darskud 7527,59 424.46 71o3,13 71o3,13 Roskilde, den 13. jan, P. Lungholt Revideret Roskilde den 14. jan. 1975 Chr. Trærup-Andersen og Peter Daugaard Peters 1975 RIPENSER-SAMFUNDETS UNDERSTØTTELSESFOND Driftsregnskab 1. okt. 1973 - 31. dec. 1974 UDGIFTER: INDTÆGTER: Dimittendlegat jun. 74.... 350,00 Kurtage ved obl.køb 5,00 Depostitogebyr Privatbank 15,00 Arets overskud .......... 39,83 409,83 Obligationsrenter 250,00 Renter ved køb ... 172,22 77,78 Renter bankbog og folio . 332,05 Status pr. 31. dec. 1974 AKTIVER: Bankbog, Privatbanken. ... 92,24 Foliekonto ............. 240,53 Obl. 5000,- Jyll. Kredit 10% 20.s. 4 72,75 ...... 3.612,50 3.945,27 PASSIVER: Kapitalkonto 30/9-73 Kursgevinst på obl. . Arets overskud ..... 409,83 3.380,44 525,00 39,83 3.945,27 § København, den 13. febr. 1975 Q Chr. Trærup-Andersen og Peter Daugaard Peters o nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above