Page 180

BIND 7

Ripens er -Samfundet s år s regnskab Driftsregnskab 1/1 - 31/12 1976 U d g ifte r In d tæ g te r R ip en s e r-B lad e t 17*453*53 Kontingent 20.260,00 + annoncer 3 "9% <3^ 1 3 . 4 5 7 , 2 3 E k s tra b id rag 1.543,77 Arrangementer 7 . 2 9 3 , 8 5 Renter g irokonto 153,44 In d k a s s e rin g a f kon tin g en t 5 0 8 , 5 0 Renter bankbog 704,94 Medlemshvervning 1.891,48 T ilsk u d f r a Ribe kommune 60C.00 Repræsentantskab 0,00 2 3 . 2 6 2 , 1 5 Formandens u d g if te r 2 9 6 , 5 0 Årets underskud 1.777,57 Sekretærens u d g if te r 2 5 , 5 0 Arkivarens u d g if te r 64,75 Mødeindkaldelser 133,15 K a ssererens u d g if te r 38,50 Trykning a f love 918,28 Diverse 4 1 .1 . J .8 25.039,72 2 5 . 0 3 9 , 7 2 S t a t u s p r . 3 1 /1 2 1976 A k tiv er P a s s iv e r Kassebeholdning 941,32 K ap ita lk o n to , saldo primo 1 0 . 0 0 7 , 7 5 Bankbog 1.204,94 Åre ts underskud 1.777,57 Girokonto 5.817,92 Diverse d e b ito r e r 2 6 5 ,0 0 Adresseringsmaskine 1.00 8.230,18 8 . 2 3 0 , 1 8 København, den 8. fe b ru a r 1977 K irs te n Hingeberg R ev id e re t København den 16. fe b ru a r 1 9 7 7 Chr. Trærup-Andersen, P e te r Daugaard Pet<ars Ripens e r -Samfunde t s und e r s t o t t e i sesfond Driftsregnskab 1/1 - 31/12 1976 U d g ifte r D im itten d leg a t ju n i 1976 Depotgebyr Priv a tb an k en 5 0 0 ,0 0 3 0 ,0 0 5 3 0 ,0 0 In d tæ g te r R en te r a f o b lig a tio n e r Renter a f fo lie k o n to Årets underskud 5 0 0 ,0 0 6,38 23.62 5 3 0 ,0 0 A k tiv er F o liek o n to P riv a tb an k en Ribe Obl. 5000, Jy lla n d s Kred. sæ r l. 20 s . 1 9 9 4 a 7 2 ,0 0 Status pr. 287,82 3 . 600,00 3 . 8 87 ,82 31/12 1976 P a s s iv e r Kap ita lk o n to sa ld o 3 l / l2 1975 + k u rs ta b på o b lig a tio n e r Åre ts underskud København den 8 . jan u a r 1977 C a rl Rise Damkjer 4.386,44 ..475,00 3 .9H ,4 4 ____2 3 .6 2 3.887,82 174


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above