Page 19

BIND 7

Nye medlemmer Fhv. domprovst Richard Fangel, Set. Laurentiigade 14, 6760 Ribe (ej S. fra Ribe) S. 65: Lærer BondB Bruun, Knabberupvej 27, 7100 Vejle S. 73: Lærerstud. Vagn Lauridsen, Kollegievej 9, 7300 Oelling, Lærerstud. Lene Rosenmay, Fiskergade 6, 6760 RibB Efterlysning af adresser Adresser på nedennævnte medlemmer, hvie sidst kendte adresse anføres, efterlyses. S. 64: Læge Henrik Hjort Madsen, Odense Sygehus, 5000 Odense S. 67: Egon Hasselgreen, Torvet 3, 6630 Rødding S. 71: Niels Hansen, narselis Boulevard 69 4., 8000 Arhus C, lens Kr. Ørnskov, Tekn. Kollegie, Kollegievej 14 3.th., 1354 København K, Flemming ttilhelmsen, Ket- tegårds Alle 70 vær.5124. 2650 Hvidovre, Birgit Nielsen, Tekn. Kollegie, Oagtvej 59, 5000 Odense, Lone Lindequist Nielsen, Skybakkevej 21 st. lejl. 3, 8220 Bra- S. 73: Niels Oargen Friis, Hjerting, 6630 Rødding, Hanne lansen, Fåborgvej 24, Dyrager, 5250 Fruens Bøge, lette lensen, Kongevej 36, 6630 Rødding F R A R I P E N S E R s S AM F U N D E T Ripensersamfundets bestyrelse BESTYRELSEN Formand: Lektor Anton Karkov (stud. 25), Carolinevej 6, 2900 Hellerup Næstformand: Major Ejvind Morten Veisig (stud. 51), Krogen 3, 3060 Espergærde Sekretær: Stud.scient Karen-Hjerrild (stud. 66), Studentergården vær.424, Tagensvej 15, 2200 København N Kasserer: Kommuneass. Kirsten Hingeberg, (real, 65) , Sdr. Boulevard 34 4.th., 1720 København V Redaktionssekretær: Stud. med. Ib Koldbæk (stud. 63), Næsborgvej 16 st., 2650 Hvidovre Arrangementsudvalg8formand: Civ. ing. Carl Rise 0amkjær,HD, (stud. 51), Adelgade 47, 1304 København K Repræsentantskabs kontaktmand: Stud. polyt. Dens Pedersen, (stud. 71), Ostenfeld kollegiet, vær. 1811, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby Arkivar: Stud. polyt. Bjarne Sørensen, (stud. 71), Virum Overdrevsvej 3, 2830 Virum I bestyrelsen i øvrigt: Stud. mag. Hans Bitsch-Larsen, (stud. 67), Gravsgade 28, 6760 Ribe 1. suppleant: Kaptajn Peter Lungholt, (stud. 62), Asylgade 12, 4000 Roskilde 2. suppleant: Stud. polyt. Uffe Bloch Hansen, (stud. 70), Ostenfeld kollegiet, vær. 1405, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby REVISORER 1. revisor: Overinspektør Chr. Trærup-Andersen,(stud. 25), Nordborggade 11, 2100 København N 2. revisor: Civ. ing. Peter Daugaard Peters, (stud. 57), Holmegårdsparken 1, 3. tv., 2980 Kokkedal Revisorsuppleant: Overlærer Vagn Jensen,(stud. 50), Stradellasvej 10 l.tv., 2450 København SV


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above