Page 214

BIND 7

Rio! RiO panetradiator & R!0 konvektor Elegant design i smuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm". Leveres grundmalet eller færdiglakeret ved 180° C. RiO ståinet Fremstilles som standardnet eller etter mål af koldtrukket, profileret stål med flydespænding min. 5200 kg/cm". Brudspænding min. 5650 kg/cm*. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer. AKTIESELSKABET RiBE JERNiNDUSTR) Grundiagt 1848 . Teiegram-adr.: Ribegods Danmark.Teiex 50560 . Tif. (05)42 02 55 . Giro 18307 *


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above