Page 22

BIND 7

Rio! RiO paneiradiator & R!0 konvektor Elegant designismuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm*. Leveres grundmalet eller færdiglakeret ved 180°C. RiO ståinet Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, prpfiieret ståt med flydespænding min. 5200 kg/cm*. Brudspænding min. 5650 kg/em'. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer. AKTIESELSKABET RiBE JERNtNDUSTM Grundlagt 1848 . Talagram-adrj Rlbagoda Danmark.Talex 50560 . TIT. (05)420255 . Giro 18307 UDGIVET AF RIPENSER-SAMFUNDET Næste nummer udkommer i 25. uge


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above