Page 242

BIND 7

RtO panetradiator & R!0 konvektor Elegant design I smuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm^. Leveres grundmalet eller faerdiglakeret ved 180° C. Rio! RtO ståtnet Fremstilles som standardnet eller efter må) af koldtrukket, prpfileret stål med flydespændlng min. 5200 kg/cm*. Brudspaending min. 5650 kg/cm*. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer. AKTIESELSKABET RtBE JERNtNDUSTR! Grundlag' 'S48 . Telegram-adr.: Rlbegods Danmark.Telex 50560 . TU. (05)42 0255 . Giro 18307 *


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above