Page 262

BIND 7

R!0 panetradiator & R!0 konvektor E!egant design i smuk og roiig baiance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm'. Leveres grundmalet eller færdiglakeret ved 180° C. RtO ståtnet Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, prpfileret stål med flydespænding min. 5200 kg/cm*. Brudspænding min. 5650 kg/cm*. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer. AKTIESELSKABET R)BE JERNtNDUSTR) Grundtagt 1848 . Tetegram-adr.: Ribegods Danmark.Tetex 50560 Ttf. (05)42 02 55 . Giro 18307 *


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above