Page 270

BIND 7

Ripenser-Samfunde ts årsregnskab Driftsregnskab 1.1.-31.12.1977 Udgifter Ripenser-Bladet 15-968,40 -s- Annoncer 2*807,20 12.160,50 Arrangementer 8.374,10 Inkassering af kontingent 1.522,55 Repræsentant skab 453,60 Trykning af jubilarservice 1 .230,50 Medlemshvervning 642,15 Formandens udgifter 194,95 Sekretærens udgifter 57,70 Arkivarens udgifter 13,25 Næstformandens udgifter 413,50 Kassererens udgifter 55,45 Køb af ringbind m.v. 799,01 Diverse 244.00 26.161 ,26 Status pr Aktiver Kassebeholdning 204,92 Girokonto 356,44 Obligationer, 8% St. g„ 1979 1 nom. 8.000, kurs 91 7.280,00 Diverse debitorer 240,00 Forudbetaling vedr. 1978 1 .878,65 1,00 Ringbind 1.00 9.962,01 Årets underskud 538.76 10.500,77 Indtægter Kontingent Ekstra bidrag Tilskud fra Ribe kommune Renter Årets underskud 22.795,00. 1.711,65 800,00 2.1 5 .18 3 2 5 . 622,50 538,76 2 6.1 6 1 , 2 6 1.729,64 8.771,13 Revideret København, Chr. Trærup Andersen 24.1.1978 - Kirsten Hingeberg Larsen Ripenser-Samfundets underst ot teisesf ond D r i f t s r e g n s k a b 1.1 - 31.12.1977 10.500,77 Kokkedal, 8.1.1978 Udgifter Dimitendlegat juni 1977 Depotgebyr Årets overskud 500,00 Gave 30,00 Rente af obligationer 175*00 Rente af bankkonti 705,20 2 0 0,00 500,00 ...ii.2Q 705,20 S t a tu s pr. 31.12.1977 Bankkonti 463,02 Obligat, kr.5.000, 10^o Jyll.Kred.20,s. 1994, kurs 69 3*450,00 3.913,02 3.887,82 ^ 15 0 ,0 0 1.15,20 3.913,02 Revideret København, 24*1*1978 Kokkedal, 8.1.1978 2b4


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above