Page 279

BIND 7

Ri penser-Samfundets organisation. Formand og red ak tø r: Lektor Anton Karkov ( s t . 25) , Carolinevej 6 , 2900 Hellerup, t l f . 01-HE 8638 ( e f t e r ca. 1. ju n i 01-628638) Næstformand: O b e rstlø jtn an t Ejvind Morten Veisig ( s t . 5 1 ) , Krogen 3: 3060 Espergærde, t l f . 03-234250 Kasserer: C iv ilin g en iø r P e te r Daugaard P e te rs ( s t . 57); Holmegårdsparken 1,3 t v . , 2980, t l f . 02-247721 Sekretær: Stud, s c ie n t, Werner Burgwald ( s t . 72), Borgergade 30,4, 1300 København K, t l f . 01-129197 Redaktionssekretær: Kaptajn P e te r Lungholt ( s t . 62) , Asylgade 12, 4000 Roskilde t l f . 03-368936 Arrangement sudvalgsf ormand: Stud. mag. Hans Bitsch-Larsen ( s t . 67) , Præstegade 3, 6760 Ribe, t l f . 05-422404 (e v t. 05-420232) Kontaktmand t i l Repræsentantskabet: C iv ilin g en iø r Carl Rise Damkjær HD ( s t . 51), Adelgade 47, 1304 København K, t l f . 01-131210 Arkivar: Civilingeniør Bjarne Sørensen (st. 71), Slagkrogen 90, 5220 Odense, tlf. 09-157076 Bestyrelsesmedlem: C iv ilin g en iø r Anders Klingenberg ( s t . 69) , Vilhelm Birkedalsv. 6,2 t v . , 2400 København HV, t l f . 01-816393 1. suppleant: EG-stud. Conny Rom ( s t . 76), Wébersgade 50, 2100 København 0, t l f . 01-ØB 7234 2. suppleant: Cand. s c ie n t. Karen H je r rild , Finsensvej 47, l e j l . 408, 2000 København F, t l f . 01-343000 Revisorer: Kommuneassistent K irsten Hingeberg Larsen ( r e a l 65) , Sønder Boulevard 34,4 t h . , 1720 Københa.vnV, t l f . 01-211625 A ssisten t Hans J . Nielsen ( s t . 66) , Topperne 15 / 1 2 , 2620 Albertslund, t l f . 02-642488 Revisorsuppleant : Landinspektør Jens K ris tia n P e te r s e n ,( s t. 69, Lageminde Alle 36 , 2660 Brøndby Strand, t e l f . 02-540524 Arrangement sudvalg: Hans Bitsch-Larsen (formand), Anders Klingenberg Legatudvalg: Damkjær (formand), Veisig ( l . sek re tæ r), Burgwald (2 . sekretæ r, Karkov (suppleant) Instruksudvalg: Veisig (formand) Damkjær, Karkov 2 7 3


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above