Page 286

BIND 7

Rio! RiO paneiradiator & R!0 konvektor Elegant design i smuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655-955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm*. Leveres grundmalet eller færdiglakeret ved 180°C. RiO ståinet Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, prpfileret stål med flydespænding min. 5200 kg/cm'. Brudspænding min. 5650 kg/cm'. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0.6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelémenter. AKTIESELSKABET R!BE JERNiNDUSTR) Grundlagt 1848 . Telegram.adr.: RiOegods Danmark.Telex 50560 . Tit. (05)420255 . Giro 18307 *


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above