Page 305

BIND 7

S. 48. Civiling. O ttoK a rk o v , Ejbyvej H , 4823 LI. Skensved. 03-669406 H ø jsk o le læ re r E s th e r Haugaard R a sm u s s e n (f. C h ris te n s e n ), „Bakkehaven", Bakkevej, 6630 Rødding. 04-841578 R. 52. Hu smo r R igm o r L a u rid s e n (f. Gad), Ag e rto ften 18, J e js in g , 6270 T ø nder, 0 4 - 764358 S. 53- A rk itek t Hans C a rl N e is tg a a rd , F y rv e j 34, 6857 Blåvand. 05-279288 R. 53. K o n to ra ss. G u rli B rin k (f. B e ie r), V a rd ev e j 7, 6760 Ribe. 05-421376 O v e r læ r e r Anna B ra ag a ad N ie lsen , H e g e lu n d s v e j3 a , 6760 Ribe. 05-422137 O v e ra s s . K a rl Gustav P e d e rs e n , Avnbøl, 6400 Sønderborg. 04-461309 S. 57. L æ g e s ek r. Randi J e n r ic h (f. P e te r s ) , B e rn h a rd Bangs Allé 4, 3, 2.000 Kbh. F 01-GO9456 S. 59. Ulla Mullen (f. Liefwendal), K o rk v 3 g en 2 , S-18133 Lindingo, Sv e rig e. S. 63. Cand. silv . Hans E r ik Lund, Græ k enlandsvej 8,2 th, 2300 Kbh. S. 01r559235 Lab. tekn. G re te Mogensen (f. Ebbesen), Sandbjergvej 25, 7130 Ju e lsm in d e , 0 5 - 693699 S. 68. Læge Hen rik S ch rø d e r, Nord ly sv e j 19, 8200 Arhus N. 06-169^43 S. 73. Stud. sc ien t. Nie ls Jø rg e n F r i i s , Blegdammen 5, 3 th. , 8000 Arhus C. Stud. phil. Klaus J . W. Gunnarsep, Da lslandsgade 8 M, 515, 2300 Kbh. S. B an k a s s. E ls e K irs tin e Madsen, Atte, 6683 Føvling. S p a re k a s s e a s s . Svend Aage Nie lsen , E nderupvej 76, Hvidding, 6760 Ribe. 05-421233 L an d b ru g sm ed h jæ lp e r P e d e r Øllgaard, ,,G re d s ted g å rd " , J e rn v ed v e j 38, 6771 G re d s ted b ro , 05-431224 E x .o r. R ek to r Thomas Ra sch, Ribe K a ted ra lsk o le , 6760 Ribe. 05-423379 Nye adresser. S. 45. R. 48. S. 58. S. 59. R. 59. S. 62. S. 63. S. 64. S. 65. S. 66. S. 67. R. 67. S. 68. S. 69. S. 70. S. 71. S. 72. R ed ak tio n sse k r. T h y g e J . Bruun, Rosenhaven 515, 2980 Kokkedal. Ing. Egon S e je r P e d e rs e n , S tra n d g å rd sv e j 38, 4000 Roskilde. 03-358808 L æ r e r Ole A n d re asen , Klokkedoj 32, Hom e, 6800 Va rd e. L æ r e r P e r C a sp e rs e n , Harbovej 17, 8420 Knebel. 06-351635 Læge Poul N e e rg a a rd , Øs te rg ad e 27, 5610 A s sen s. O v e ra s s . Viggo J e p s e n N ie ls en , Enøvej 6, 6430 Nordborg. 04-453807 Ass. Grethe Bang (f. C h ris tia n s e n ), GI. K a lk b ræ n d eriv ej 28, 5 t v ^ ^ ^ ^ L æ r e r K a ren M. Have (f. G ru e -S ø re n se n ), Syrenvej 6, 8500 GrenjL R e ts a s s e s s o r Knud Have, Syrenvej 6, 8500 Gren a. 06-325858 S v s ep le ie rsk e K a ren Heide P a g e l (f. P e te rs e n ), Skovlodsvej 2, 4200 Slagel- ^ ^ se . 03-527332 Ing. Hans Lolk, V e stru p v e j 133, Gimming, 8900 R an d e rs . 08-583422 Cand. s c ien t. Steen N ø rg a a rd , U lsø p a rk en 39, 2660 Brøndby S tr. 02-540236 Læge Mogens Fink, Satu rn v ej 6, 8970 Havndal. Tandlæge Marianne H. A n d e rsen (f. T h y ssen ), He jrenæ b sv ej 5, 9800 H jø rrin g . Hans B ru n sg a a rd , Varminglundvej 14, 6760 Ribe. Cand. sc ie n t. K a ren H je r rild , Nøjsomhedsvej 1 6 ,4, 21oOKbh. 0.01-425312 Je n s Lund, Ø s te r la r s v e j 9, 8210 Arhus VOtto Fogtmann, T jø rn e v e j 1, 3480 F re d e n sb o rg . Cand. mag Henning Gade, Dalen 9 b, 2860 Søborg. Fin n Ve sted Hansen, L e rg ra v sv e j 28, Virved, 8660 Skanderborg. Stud. med. J ø r nM . Je p s e n , F a is te r s g a d e 1 4 s t . tv. 8000 Arhus C. Cand sc ien t. Poul M ø ller P e te r s e n , P rom e n ad e Champs F r e c h e ts 20, Meyrin , CH-1217 Geneve, Schweiz Knud E r ik Outzen, Set. Jø rg e n sg a d e 11, 8 -2 , 9000 Alborg. Tandlæge Lone Vibeke P e d e rs e n , Dynten 53, 6310 B ro a g e r. L æ r e r A s trid F rib o , Skolevej 3, 5270 Odense N, 09-182356 Cand. a g ro . Hanne Kjær Nie lsen , K æ rn eh u se t, Radslev Stran d v ej 61, 8541 Skødstrup. 2 9 9


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above