Page 310

BIND 7

R!0 panetradiator & RtO konvektor Elegant design i smuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm^. Leveres grundmalet eller færdiglakeret ved 180° C. R!0 stå!net Fremstilles som standardnet eller etter mål af koldtrukket. prpfileret stål med flydespænding min. 5200 kg/cnf. Brudspænding min. 5650 kg/cm*. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer. pTl ) É ^ AKTIESELSKABET R!BE JERN!NDUSTRt Grundiagt 1848 . Te iegram-adr.: R ibegods Danm a rk.Te tex 50560 . T)f. (05)4202 55 . Giro 18307


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above