Page 354

BIND 7

Rio! RiO paneiradiator & RiO konvektor Elegant design i smuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655-955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm=. Leveres grundmalet eller færdlglakeret ved 180° C. RiO ståinet Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, prpfileret stål med flydespænding min. 5200 kg/cm^. Brudspænding min. 5650 kg/cm*. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af béto.nelernenter. AKTIESELSKABET R!BE JERNtNDUSTR! Grundtagt 1848 . Te)egram-adr.: Ribegods Danmark.Teiex 50560 . T!f. (05)4202 55 . Giro 18307 '


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above