Page 46

BIND 7

R!0 pane!radiator & R!0 konvektor Elegantdesignismukog rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm*. Leveres grundmalet eller færdiglakeret ved 180° C. RiO stå!net Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, prpfiteret stå) med flydespænding min. 5200 kg/cm*. Brudspænding min. 5650 kg/cm". Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boiigministeriets krav for typegodkendelse af betoneiementer. AKTIESELSKABET R!BE JERNtNDUSTR! Grundiagt 1848 . Tetegram-adr.: Rtbegods Danmark .Tetex 50560 . Ttf. (05) 420255 . Giro 18307 UDGIVET AF FMPENSER-SAMFUNDET witze! bogtryk/offset — ribe


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above