Page 49

BIND 7

^JUL!R!BE75 Medtemmerne kan i år gtæde sig tit det hett store, festtige jutegitde. når vi 3. juiedag, dvs tørdag den 27. december mødes ti! RtPENSER-SAMFUNDET's ÅRSFEST på hotei "Dagmar*. Vi modesk).18.00 tit en VELKOMSTSKÆNK K). 18.30 serveres i restauranten Luxusjulebord speciett komponeret ti) tejtigheden. Det indehotder bt.a.: 4 stags si)d m/ satat, tun and m/ rødkåt, medisterpøtse m/ vridkåt. btodpotse og tarteteter m/ fugtetever, surreb, sytte, rejer og ost. Hertit serveres ot og snaps og senere kaffe. LEGATUDDELiNG Medtem af RtPENSER-SAMFUNDET's kgatudvatg Bjarne Sørensen foretager årets ud- deting af direktor N. P. Lauridsen og hust rus tegat. Underholdning ved skuespitteren JEAN-MtCHEL PETOT der ved sin stråtende indsats i Ribes revy- og teatertiv har vakt betydetig interesse. POLKEMUSiK OG JULEBAL ved Fanø-spittemændene »Sand på gutvet« Arr. udvatget mener he: at kunne byde pa den hett store træffer. Gruppen spitter irsk og dansk fotkemusik af bare skøn kvatitet. TOASTMASTER: !B KOLDBÆK Æresgæster fra skoten dettager. (bedst 16-18) (Hans Bitsch-Larsen - træffes kun 19.-24. dec.) e!!er skrifttigt ti): C. Rise Damkjær, Ade!- gade 47, 1304 Kbh. K. (senest 19. dec ).


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above