Page 67

BIND 7

dl Stud 64 Dyrlæge Jens Chr. L. Nielsen, Svinget 1, Toftlund Stud. 65: Stud. med. Palle T. Jørgensen, Nørreport 4 ly 84OO Ebeltoft Cand. mag. Hans P. 0. Nielsen, Olfert Fischersvej I7 6 , 9900 Frede= rikshavn Stud. 66: Stud. mag. Kirsten Andersen, Galgebakken Sten 4-1,2620 Albertslund Stud. mag. Lisbeth Jakobsen, Fenrisvej 38, 3000 Helsingør Stud. jur. Ole Laursen, Rønnebærvej 13, Helsten. 8900 Randers Stud. 6 7 : Stud. mere. Chr. Kaasen, Gustav Wiedsvej 11 st., 8000 Århus Stud. 68: Stud. scient. Knud Christensen, Børglum koli. v.737, 8240 Risskov Sygeplejerske Marianne Resbo, Dr. Holstvej 6, 8250 Åbyhøj Stud. 69: Stud. mag. Lene Fogtman, Lærkevej 9, 7500 Holstebro Anders Ravn, Nygårdsterrasserne 240 B, 3520 Farum Stud. 70: Lærerstud. Annette Demant, Kagså koli. vær. 238, 2730 Herlev Akademiing. Peter Finnerup, Skovlyporten blok 7 nr* 0, 2840 Holte Lærerstud. Anders Sørensen, Skolevej 6, Brøns, 678O Skærbæk Stud. 71 s Lærerstud. Eva B. Hansen, Rosendalsvej 1, 8260 Viby J Knud Juel, Tagensvej 15, 2200 Kbh. N Bente Poulsen, Spangsbjerg Møllev. 62, Gårdkoll. B-6 , 67OO Esbjerg Lærerstud. Hanne B. Skaarup, Lerpøtparken 15 II, 6800 Varde Stud. 72: Birte Jepsen, Kilen 5? 678O Skærbæk Stud. theol. Gerda G. Melchiorsen, Kirketoften 5? 8260 Viby J. Hans Chr. Pedersen, Roskildevænge 16 st., 4000 Roskilde Agnete Selvejer, Gravsgade 47, 6760 Ribe Inge Sørensen, Skolevej 6, Brøns, 678O Skærbæk Stud. 73: Svend E. Holm, Sdr. Ringgade 53 II, 8000 Århus C Jens T. Hølmkjær, Nyringen 76 I, 8240 Risskov Erik B. Jepsen, GI. Strandvej 75, 6700 Esbjerg Lene B. Jepsen, Blåbærvej 18, 5260 Hjallelse Birthe Jeppesen, Åsumvej 248 I, 5240 Vollsmose Flemming Kuhi, Nordens Plads 4 , lejl. 13/18, 2500 Valby Kirsten H. Nielsen, Maltvej 72, Askov, 6600 Vejen Carla Olesen, østergade 38, 6270 Tønder Ellen Schøler, Jernved, 6771 Gredstedbro Heinrich W. Sølbech, Viggovænget 12, 5250 Fruens Bøge Johnny S. Tauman, Seminarievej 60 II, 6760 Ribe Truels Truelsen, Langelandsgade 102, 8000 Århus C Stud. 74: Stud. agro. Astrid Bergmann, Postbox 2 5 . Nordisk Landboskole, Ru= gårdsvej 286, 5000 Odense. Elin M. Damm, Ingrids Allé 4 , 5250 Fruens Bøge Henrik Demant, Montanegade 11 III, 8000 Århus C Herluf Forchammer, Otto Mønsted koli. vær. 107, Rektorparken 1 , 2450 Kbh. SV Vagn J. Jensen, Reventlowsvej 3, 5000 Odense Henriette Jørgensen, Ved Anlægget 3, Gården, 7 3 OO Jelling Doris M. Kamedula, Skibbroen 29, 6760 Ribe Lars Krøgholt, Folke Højskole, 7000 Fredericia Hans Thuesen Madsen, Islandsgade 4 , 8200 Århus N Helge A. K. Petersen, Vølundsgade 30 IV, 2200 Kbh. N Hans H. Rasmussen, Gudrunsvej 24 V, 8220 Brabrand Susanne B. Schmidt, Nørremarksvej 56 st., 6270 Tønder Karen D. Sørensen, Jernbanegade 30 II, 6740 Bramming Adresseændringer bedes meddelt ekspeditionen. Man anmodes om også at an= føre titel og evt. tlf. nr. til oplysning for medlemmerne. Næste nr. af bladet agtes udsendt sidst i marts måned. Manuskripter til bladet sendes til bladets redaktør senest 1. marts. Bladekspedition: Stud. scient. Karen Hjerrild, Tagensvej 15, 2200 Kbh. N Tlf. 01-37 07 93 lok. 424 Ansvarshavende redaktør: Lektor A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Hellerup. ________________________ Tlf. 01-43 (HE) 86 30_____________________________


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above