Page 70

BIND 7

ed Rio! R!0 panetradiator & R)0 konvektor Elegant design i smuk og rolig balance. 6 byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm'. Leveres grundmalet eller færdlglakeret ved 180° C. R!0 ståinet Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, prpfileret stål med flydespænding min. 5200 kg/cm*. Brudspænding min. 5650 kg/cnf. Jævnt fordelt forlængelse min. 3%. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer. AKTIESELSKABET R!BE JERNtNDUSTR! Grund!agt 1848 . Tetegram-adr.: R!begods Danmark .Tetex 50560 . Hf. (05)420255 . Q!ro 18307 UDGIVET AF RIPENSER-SAMFUNDET wltze) b o g t r y k /o f f t a t — ribe


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above