Page 74

BIND 7

Diget ved Ribe Af A. KARKOV 7 Ripenser Bfaåets 2. nummer sidste år bavåe bicået nogie spreåfe bemærkninger under fifien.- Vesferbuv - Vadehav - Vandflod og lovede en artikel om kystsikring. Det lykkedes ikke at få åen med i bladets 3. nummer, og i mellemtiden kom en stormflod, som satte tanker og sinå i bevægelse, pisket op gennem åramatisk /remstiiiing i raåio og fjernsyn. Hvordan tog situationen sig ud i Ribe? Derom får man et tydeiigt indtryk gennem lektor Lennart Edelbergs redegøreise i dagbladet Vestkysten 6. januar. Edeiberg bor som bekendt i et af de lavest placerede huse i byen vest for Stampemøllen, der gang på gang af stormfloderne er slået til pindebrænde, og Edeiberg var derfor særlig opmærksom på begivenhedernes udvikling. Han skriver: ... Den 3. januar 1976 mellem kl. 11 og 12: Stormen hviner på en særlig måde i fjernsynsantennen og omkring huset. Havens træer bøjer sig usædvanlig for stormen. Vi, undrer os over, at man intet har hørt om truende stormflod. Højvandet i Esbjerg skal indtræde kl. 16.07. Kl. 12.20 tør jeg ikke afvente eventuelle varslinger, og da der er god tid til højvandet, kører vi tre mand ud til diget for at se på sagerne. Der, hvor Holmevej løber vinkelret ind mod diget, vil vi parkere vognen, men da kaskader af saltvand slår ned på indersiden af diget, vender jeg vognen og parkerer ca. 100 m øst for diget. Man kan kun med største vanskelighed bevæge sig mod stormen. Saltvand skyller ned ad den smalle trappe, der fører op til digekronen, og ligeledes skyller der med mellemrum saltvand ned ad den overkørselsvej, der er lagt Skråt over diget på dette sted. Da vi er kravlet op på digekronen, befinder vi os til min forbavselse ved randen af et brølende hav. Aldrig har jeg ved Ribediget set noget lignende, selv ikke under højvande - og der er endnu flere timer til, at vandet vil vende. Da er klokken 13.00. 68


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above