Page 76

BIND 7

vandret mål: 1:1300 Man har da også i stor udstrækning tangs hete Vadehavskysten bygget diger til beskyttelse mod havet. Det er imidlertid en kostbar sag, når digerne skal have den fornødne højde og drøjde for at yde fuld beskyttelse for udstrakte områder, og det er ikke muligt, når man anlægger en økonomisk vurdering at skaffe fuld dækning, idet omkostningerne i så tilfælde vil overstige værdien af de ødelæggelser, som en stormflod forvolder. Man må nøjes med et vist sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveauet for et dige angives ved middeltidsafstanden, der er den gennemsnitlige tidsafstand mellem stormfloder, der medfører vandstandshøjder, som er kritiske for digerne. Den er for Ribe og Tønder digernes vedkommende anslået til ca. 35 år, og det bekræftes jo, når man betænker de gange, det har set kritisk ud siden digernes bygning. Det nuværende dige er ikke nogen helgardering. Det vil ikke kunne modstå en virkelig kraftig stormflod. Alligevel har man under falsk tryghedsfølelse foretaget bebyggelse og anlæg i områder, der i høj grad rummer fare for udslettelse ved stormflod. For Ribes vedkommende kan nævnes Holmevejens bebyggelse og Stampe- møllens udvidelser og sidst det nye idrætscenter. De inddigede områder falder i flere afsnit, som niveaumæssigt ikke står i forbindelse med hinanden, idet de gennem højere områder eller diger er skilt fra hinanden. De større afsnit langs den danske Vadehavskyst er Ribe, Bal- lum- og Tøndermarsken. Det er Ribe- og Tøndermarsken, der rummer de 70 største udsatte værdier, og det er derfor først og fremmest disse områder, der må sikres. Her vil vi fortrinsvis beskæfttge os med Ribeområdet, idet de almindelige forhold også gælder for de andre områder. Det i 1909-14 byggede Ribe dige tager ikke sigte på en langtidssikring, men er først og fremmest beregnet til at sikre landbrugsjorden mod talrige jnindre overskylninger med saltvand, og det var også landboerne, der gennem digeskat fortrinsvis var med til at betale. Diget sikrer kun mod små stormfloder; skal byen sikres, må digerne bygges højere eller suppleres med nye diger. Men hvor høje skal digerne være? Ribe diget var oprindelig opført til kote 6,2 m (10 alen). 1 1924-25 blev det forhøjet til 6.75 m gennem en oprunding af den oprindelig flade digekrone. Alligevel var der fare på færde i 1963. For at få klarhed over den nødvendige udbygning af digerne rettede Stormflodsudvalget henvendelse til Danmarks Tekniske Højskole med ønske om at få en dokumenteret videnskabelig redegørelse af forholdene, og man modtog derfra en betænkning udarbejdet ved prof. Arne fensen. Denne betænkning sammenfattede sit resultat i en let overskuelig tabel, der angiver middeltidsafstanden i dens afhængighed af vandstandshøjden ved stormflod. Når man skal have den kritiske digehøjde for samme middeltidsafstand, må man yderligere tillægge en teknisk faktor, der er afhængig af bølgeopløb og bølgehøjde, der igen er afhængig af forlandets bredde, foranlig


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above