Page 78

BIND 7

Julefesten i Ribe, der i år omfattede både årsfest og iegatuddeiing, fik et særdeles vellykket forløb. Der deltog 139 medlemmer, og hotel Dagmars smukke og hyggelige lokaler var fyldt til bristepunktet, vel nok lidt rigeligt, når man fra de fjerneste lokaler skulle kunne se og høre, hvad der foregik i det centrale område. Medens der løstes adgangsbilletter, serveredes fadøl som velkomstdrik, og efter indtagelsen af denne samledes man årgangsvis om de fantastisk indbydende juleborde med de mange anretninger, som i starten syntes ganske umulige at komme igennem ovenpå julen, men som åbenbart bekom de unge medlemmer vel. Programpunkterne afvikledes præcist under toastmaster Koldbæks ledelse. Festens højdepunkt var Bjarne Sørensens nedenfor omtalte uddeling af direktør N. P. Lauridsen og hustrus legat, hvortil adskillige modtagere var til stede. - Uddelingen fortsattes på traditionel vis gennem en af Koldbæk arrangeret lodtrækning af trøstepræmier bestående af våde varer. En festlig afslutning på underholdningen under spisningen var skuespilleren Jean-Michel Petots optræden. Forestillingen gav festdeltagere, som ellers ikke opholder sig i Ribe, lejlighed til at se og høre denne franske kunstner, der har naturaliseret sig i Ribe. Pe- tot har vundet sig et stort navn både som instruktør og optrædende blandt andet ved Ribe-revyeme. Nu ofrede han og hans lille ensemble en pause i deres optræden samme aften i Gallerie Internationale på Klubbens Hotel til at underholde Ripenser-Samfundets medlemmer med numre fra Julekabaretten, som Petot er mester for. Petot og hans lille trup høstede stærkt bifald. Efter kaffen sluttede man aftenen med folkelig musik af Fanø-spille- mænds band *Sand på Gulvet« og dansen gik lystigt resten af aftenen med rytmefaste tramp i gulvet. Det er en god disposition at henlægge årsfesten til Ribe, idet der på grund af den store spredning af studenterne 72


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above