Page 79

BIND 7

til uddannelsesstederne rundt i iandet, er vanskeligt at samle medlemmer til fest i København. ! julen er man hjemme på ferie, og Ripenser-Samfundets fest går ind som en fast tradition i forbindelse med julen. Legafudde/ingen Uddelingen af direktør N. P. Lauridsen og hustrus legat foretoges af sekretæren for legatudvalget, Bjarne Sørensen. Han indledte med en hilsen fra udvalgets formand, eiv.ing. Carl Rise Damkjær, der beklagede, at han ikke kunne være til stede, og gik derpå over til en omtale af direktør Lauridsen. - Til legatet var indkommef 25 ansøgere, og af disse havde udvalget tildelt 14 ansøgere legat. Det ringe antal ansøgere gav anledning til stærkt at opfordre de studerende om til næste år at komme med ansøgning. De 14 legatportioner tildeltes følgende ansøgere: stud. oecon. Otto Wissing Fogtmann, Århus, årg. 1969. stud. mag. Lone Berit fensen, Århus, brg. 1969 stud. mag. Hans Beksgaard fensen, Århus, årg. 1970 stud. polit. Peter Finnerup, Kbh. årg. 1970 stud. scient. Hans førgen Sørensen, Kbh. årg. 1970 stud. jur. Frede M. Fisker, Århus, årg. 1971 stud. scient. Knud Kjær fuul, Kbh., årg. 1971 stud. polyt. Carl Chr. Hansen, årg. 1972 stud. scient. Leif Bloock facobsen, Århus, årg, 1972 stud. socia. Marianne Nordby Nielsen, Odense, årg. 1972 stud. agro. Hans Otto Sørensen, Kbh., årg. 1972 indret, ark. stud. Annelise Kjær, Kbh., årg. 1973 stud. mag. Lene Blume fepsen, Odense, årg. 1973 HA-stud. Martha M. Skrydstrup, Kbh., årg. 1973 73


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above