Page 81

BIND 7

gettet blev godkendt. Generalforsamlingen sluttede med dirigentens tak til forsamlingen og til formanden for hans arbejde med bladet. Formanden kvitterede med tak til dirigenten. Derefter var der festligt samvær mellem de fremmødte. Desværre var, delvis på grund af influenza, antallet af deltagere ringe, hvilket arrangementet slet ikke fortjente. Serveringen var fortræffelig, og snakken ville ingen ende tage. Efter middagen samledes man til kaffen, hvor adjunkt Balslev gav en levende og særdeles interessant redegørelse for undervisningen på Katedralskolen af i dag. Den har selvfølgelig fulgt udviklingen i den øvrige del af landet, men gennem skolens lærere havde den fået en særdeles god udmøntning. Foredraget gav anledning til for de fremmødte at drage sammenligninger med deres egen skoletid i Ribe Katedralskole. Efter foredraget vistes en film, det blev ikke om Kammerslusen, om hvilken filmen ikke havde kunnet fremskaffes, men om Manø, hvorfra der vistes smukke billeder fra året på øen og i vadehavet og fra bygning af Lå- ningsvejen. - Den underholdningsmæssigt vellykkede aften sluttede med formandens tak til forsamlingen og til foredragsholderen. R1PENSER-SAMFUNDETS ÅRSREGNSKAB Driftsregnskab 1/1-31/12 19 7 5 Udgifter Ripenser-Bladet 9.205.05 -r- annonceindtægt 2.581,25 . -------------- 6.623,80 Arrangementer 7.026 09 Indkassering af kontingent 1.270,16 Øvrige omkostninger 3.74617 Indtægter Kontingent 19.153 20 Ekstrabidrag 3 .5 7 4 , 1 5 Renter girokonto 128,24 Tilskud fra Ribe byråd 800^00 Årets overskud 18.666,22 4.989,37 23.655,59 23.655,59 Aktiver Kassebeholdning Bankbog Girokonto Diverse debitorer Adresseringsmaskine København, den 8. Status pr. 31/12 1975 340,92 7.500,00 2.060.83 105,00 1,00 Passiver Kapitalkonto, saido primo Diverse kreditorer Årets overskud 4.466,08 552,30 4.989,37 10.007,75 10.007,75 febr. 1975. K. Hingeberg Revideret København den 18. febr. 19 7 5 Chr. Trærup-Andersen og Vagn Jensen 75


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above