Page 84

BIND 7

" - ' —— — LFTTERI SrETARTEBUn Nu kommer der nok mere fart på moderniseringen af Ribe Katedraiskoie, idet man har fået fastlagt skotens fremtidige kapacitet. Den er projekteret ti) et 4-sporet gymnasium + en dobbeltsporet HF-gren. Det giver en tidt mindre tæt udnyttetse af nabogrundene end oprindelig tænkt, tøvrigt er der udarbejdet arkitekttegninger, og projektet lyder på t5 mio. kr. Man vit begynde med ombygning af Asytet, hvor der skat være faglokaler og derefter gå videre med de frigjorte lokaler i det gamle Puggård. Der hersker endnu uklarhed m.h.t. betalingsfordelingen mellem amt og stat. Det har ikke vakt tilfredshed i Vejen, som havde ventet en realisation af sine gymnasieplaner. Vi gamle elever fra skolen vil jo nok bære frygt for skolens fremtidige miljø. Det er jo netop den lille skole i den lille by, der har sin særlige charme. MerkuriMS Også Merkurius er i dette skoleår udkommet med fornyet kraft med sin 14. årgang og med ikke mindre end 14 redaktører (incl. fotomand), så det må da kunne blive til noget. Det er udkommet i A 5 format i offset i et oplag på 300 ekspl. med ca. 20 sider hver 14. dag. Der udfoldes altså et stærkt initiativ og emnevalget i bladet er stærkt differentieret. Af titler kan nævnes: Oraklet i Delphi - Fællestimer - Noget om historie - Sport - Luren kalder - 13 bud - Danmarks statistisk - Kon- 78


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above