Page 85

BIND 7

kurrence - Foto sider - Heimdais in- troduktionsbest - Absurd teater - D. G. S. - Den danske Merkurius - oplæg til debat om historie. Af størst interesse for R.B.s læsere er referat af aktiviteter i Heimdal, der nok tager sig lidt anderledes ud end i vores tid, sådan som det fremgår af ovenstående. Heimdal er i denne sæson også vågnet op af dvale. Atter lyder Hanegal, og atter blæses i Luren, hjulpet af den yngre bror Merkurius. De gamle protokoller er blevet studeret og efter lang tids stilstand føres de nu videre med et genlyd i Merkurius under »Luren kalder «. Heimdal startede 15. aug. med en introduktionsfest, hvis formål var at ryste de gamle elever og de nye sammen i hyggelige omgivelser. Deltagelsen var meget stor, og »Kontraband«, som spillede medvirkede stærkt fil, at alt virkede efter hensigten. 1. sept. afholdtes den årlige generalforsamling. Mødeaktiviteten var som de forrige år meget ringe (21 deltagere) Efter mødet vandrede man til Hvidebro, hvor man afsang Hanegal til stor undren for forbipasserende. Tidligere gik man til Hvidebro efter hvert møde, nu opretholdes traditionen kun efter generalforsamling. Den 8. okt. var observatør Kaj Hal- berg fra fuglereservatet Tipperne engageret til at fortælle om arbejdet i reservatet, om formål og især om fuglene. Det store deltagerantal viste, at Heimdal havde ramt det helt rigtige emne. Foredraget var virkeligt godt støttet af de mange fine lysbilleder af fuglelivet. Den 7. november kom den første fest i Heimdal i denne sæson, Mini Heimdal. Den blev holdt på Hotel Munken. Musikken leveredes af Tinne Møller, Ribe, der synger folkesange, og af Kontraband, ligeledes Ribe, der spiller (især skotsk) folkemusik. Ved et »singers from the florr« - arrangement blev der spillet jazz, spirituels samt et improvisationsspil. Trods et noget trangt dansegulv var festen vellykket. 27. novbr. stod der foredrag om »ikke mere vold« og »ikke mere krig på programmet. Der blev vist film, The Hole og fens Thoft fra Århus fortalte om organisationen, det var holdt på et virkeligt sagligt plan, og interessen var stor. I julemåneden fredag den 5. dec. blev der holdt auktion, efter at bestyrelsen i 14 dage i forvejen havde indsamlet bidrag til auktionen ved tiggergang rundt til byens handlende. »Men det var kun disciples hverv at synge sig til godtfolks skærv«, som kantaten siger. Som sædvanlig var der mannequinopvisning, hvorunder folk køber tøjet (striptease?). Auktionen forløb glimrende med et overskud på 1000 kr. Ugen efter, 12. dec., holdtes Store Heimdal. Der startedes med glogg, og middagen stod på kyllinger, der efterhånden blev temmelig kolde på grund af de mange sange. Derefter gik man til festsalen, der var forvandlet til julestue med juletræer og hjerter, og der dansedes til musik af C. V. Jørgensen & Orch. Festen forløb vellykket med enorm tilslutning. Derimod var tilslutningen ringe den 4. febr. til koncert med domorganist Melby, hvor fraværende heimdalister gik glip af en virkelig fin aften. Hodd Si'xAø/ Pedersen. 79


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above