Page 87

BIND 7

milierelationer og gengav med megen humor muntre situationer fra skoletiden mange år tiibage. Louise Mortensens hengivenhed overfor sin tidtigere elever fandt også udtryk gennem et livsvarigt, trofast medlemsskab af RIPENSER-SAMFUNDET. Et sandt faktotum fra den gamle skole er gået bort. Generationer af »ripensere « vil erindre hende i taknemlighed for tro lærergerning, og mange vil tillige erindre hende som menneske og ven. Æret være hendes minde! ris Ti) årets jubiiarer! RiPENSER-SAMFUNDETs jubiiar- service er nu en kendsgerning. Som tillæg tii denne udgave af bladet vil medlemmerne finde adresselister for de jubilerende årgange 1926, 1936, 1941, 1951 og 1966. Translokationen finder sted den 18. juni, og vi kan meddele, at der under adresseforskningen har vist sig meget stor forhåndsinteresse for at mødes med gamle kammerater såvel i de yngre som i de ældre årgange For hvert enkelt hold af realister og studenter er på listen anført en kontaktmand. Det er så op til hvert enkelt medlem at rette henvendelse ti! kontaktmanden, hvis man ønsker at være med i holdets jubilæumsarrangement. RiPENSER-SAMFUNDETs ar- rangementsudvatg foreslår, at hvert enkelt hold fejrer dagen individuelt, dvs. arrangerer frokost, middag m.v. hver for sig. Hvert hold bør derfor danne sin egen initiativgruppe på 3-4 personer, der ordner det praktiske, men arrangementsudvalget er gerne behjælpelig. RIPENSER-SAMFUNDET vi! fredag den 18. juni arrangere et fælles JUBiL/EUMS-PARTY med musik, dans og underholdning for alle jubilarer med ægtefæller som afslutning på begivenhederne. Dette fælles get-together vil finde sted senere på aftenen, således at der er mulighed for middagssammenkomster i de enkelte hold forinden. Nærmere meddeletse vil tilgå kontaktmanden. Skulle der findes årgange udenfor de nævnte, som ønsker at fejre dagen i Ribe - og det skal der nok være - bedes man rette henvendelse til sekretæren (bladets ekspedition), som gerne hjælper med adresserne. Arr.udvalget. 8 1


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above