Page 88

BIND 7

Musiktivet i Ribe florerer, og der findes efterhånden mange steder med musik, så enhver kan få sine specieiie ønsker tiigodeset. 1 Domkirken bemærkes: Julekoncert af Sonderjyliands Symfoniorkester, fremførelse af fohan Sebastians Bachs juleoratorium og organist Meidrups Orgelaften over )ohan Sebastian Bach og endvidere en opførelse af komponisten Leif Thybo af hans værk: »Canino de Saltiago« for sopran og orgei under medvirken af sangerinden Eva Brostrøm. Gallerie Internationale har foruden på den bildende kunst også stået sig på den musiske, der finder sted i den store sal midt meliem aiie kunstværker. Vi notere for de to sidste måneder først juiekabaretforestiliingen, hvor lean Pitot optrådte med sit liiie hoid på i ait 5 mand, hvor Ripenser-Samfundets medlemmer også fik et indblik i den kunst, Pitot står for. Senere var en koncert af The Mc. Caimans, Skotiands førende folkegruppe, og endelig besatte Lyren og træbenet Gaileriet med Vestjysk Konservato- rims barokmusik og den verdenskendte Alex Campbell. Et interessant forsøg er gjort i det nye fritidscenter, hvor tre Ribe-borge- re: Halinspektør Niels Peter Schmidt, bagermester Enevoldsen og restauratør Lauridsen, Postgården, har forsøgt at gøre en indsats for Ribes koncertliv. Man er først nu ved dette blads udkomme kommet igennem de fire koncerter, så vi kan ikke bringe det endelige resuitat, kun bekiage, at et sådant initiativ skai iøbe ud i sandet, idet man virkeiig har gjort en indsats for at det skulle gå med fire koncerter 1) Top- beatorkestret Secret Oyster 2. Disco gruppen Rubettes 3. Wienersångerkna- ben og 4. Shu-Bi-Dua Tremeioes spille- mændene. Et fjerde sted er Bispegades skole i dennes gymnastiksai.Den endeiige brug af bygningen er endnu ikke kiariagt, men salen egner sig fortræffeiig til fo- restiliinger og udstiilinger. Man finder her »Lyren og Træbenet engageret med Sjæilandsgruppen Van Dango i forbindelse med Fanø spillemænd og det lokale »Kontraband« med Gammel Dansk. Endvidere har der været koncert i Seminariets festsal. 1 Ribe Lunds sal foregår Teaterforeningens forestillinger. Der har været et mimestykke udført af dansere fra pantomimeteatret i København. Der har været »En Duft af Honning« (med stor sukces) og endelig »Du skønne ungdom«, og vi må heiler ikke giemme Ribe Katedralskoles skolekomedie. Endelig har man dukketeatret i Quedens gård med forestilling hver tirsdag. 82


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above