Page 91

BIND 7

Ripenser-Samfundets bestyreise og udvaig Formand og redaktør: Lektor Anton Karkov (stud. 25), Carolinevej 6, 2900 Hellerup. Tlf. 01-43 (HE) 8638. Næstformand: Oberstløjtnant Ejvind Morten Veisig (stud. 51), Krogen 3. 3060 Espergærde. Tlf. 03-23 42 50. Kasserer: Kommuneassistent Kirsten Hingeberg Larsen (real 65), Sønder Boulevard 34, 4. th., 1720 Kbh. V. Tlf. 01-21 1625. Sekretær: Stud. mere. Martha N.Skryd- strup (stud. 73), Ostenfeld koll. vær. 1203, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby. Tlf. 02-87 43 11 lokal 1203. Redaktionssekretær: Kaptajn Peter Lungholt (stud. 62), Asylgade 12, 4000 Roskilde.tif. 03-36 32 35. Arrangementudvalgsformand: Stud. mag. Hans Bitsch-Larsen (stud. 67) Præstegade 3, 6760 Ribe. Tlf. 05-42 24 04 (evt. 05-42 02 32). Kontaktmand til repræsentantskabet: Civ.ing. Carl Rise Damkjær HD (stud. 51), Adelgade 47 st., 1304 Kbh. K. Tlf. 01-13 12 10. Arkivar: Stud. polyt. Bjarne Sørensen (stud. 71) Nybrogård koll. H 1, Nybrovej 304, 2800 Lyngby. Tlf. 02-88 04 11. Civilingeniør Povl Dons Christensen (stud. 65), Danasvej 29, 8700 Horsens. Tlf. 05-61 22 24. 1. suppleant: Stud. polyt Uffe Bloch Sørensen (stud. 70) Ostenfeld koll. vær. 1405, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby. Tlf. 02-87 43 11 lokal 1405. 2. suppleant: Stud. seient. Werner Burgwald (stud. 72), Borgergade 30, 4.s, 1300 Kbh. K. Tlf. 01-12 91 97. * Udvalg Legatudvalg: Civ.ing. Carl Rise Damkjær, formand, stud. polyt. Bjarne Sørensen, 1. sekretær og lektor A. Karkov, 2. sekretær. Instruktionsudvalg: Oberstløjtnant Veisig, formand, civ.ing. Damkjær, lektor A. Karkov og stud. polyt. Bjarne Sørensen. Arrangementudvalg: Stud. mag. Hans Bitsch-Larsen, civ.ing. Povl Dons Christensen og civ-ing. Carl Rise Damkjær. Adresseændringer bedes meddelt bladekspeditionen. Man anmodes også om at anføre titel, årgang, evt. telefonnummer og evt. pigenavn til oplysning for kammerater. Næste nummer af bladet agtes udsendt sidst i juni måned. Manuskripter til bladet sendes til bladets redaktør senest 20. maj. Bladekspedition: Stud.mere. Martha Skrydstrup, Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby, tlf. (02) 87 45 11 lok. 1203. Ansvarshavende redaktør: Lektor A. Karkov, Carolinevej 6, 2900 Helltrup, tlf. 01-43 (HE) 86 38. 85


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above